Uudised

Elektrilevi taotleb võrgutasu langust

22.03.2018

Eesti suurim võrguettevõte Elektrilevi näeb võimalust järgmisest aastast taas langetada võrgutasu ning esitas Konkurentsiametile materjalid ettevõtte kulude ja tulude hindamiseks. Võrguteenuse keskmise hinna languseks võib kujuneda ligikaudu 8 protsenti, kuid hinnamõju erineb pakettide lõikes.

Võrguteenuse hinda võimaldavad langetada kasvanud tarbimismahud, soodsad intressimäärad ja Elektrilevi kasvanud efektiivsus ehk kokku hoitud püsikulud. Samuti mõjutab hinda lõppenud kaugloetavate arvestite paigaldus ja seeläbi stabiliseerunud investeerimismahud.

Soodsat mõju on hinnale avaldanud ka peakaitsme suurusest sõltuv püsitasu ehk möödunud aastast muutunud hinnakujundus. “Viimase aasta jooksul on loobutud 3%-st kasutult seisnud võrguvõimsusest ja lõpetatud enam kui 1000 võrgulepingut kohtades, kus elektrit ei tarbitud. Tänu sellele ei pea Elektrilevi enam ülal hoidma ja uuendama kasutuna seisnud võrguressurssi. Seega on püsitasu juba praegu andnud võrguteenuse tarbijatele tervikuna kasuliku efekti,” selgitas Elektrilevi äriarenduse valdkonna juht Priit Treial.

Esitatud materjalide põhjal viib Konkurentsiamet läbi Elektrilevi kulude ja tulude eelanalüüsi, mille järel esitab Elektrilevi ametile hinnalangetamise taotluse. “Seetõttu ei saa täna veel lõplikest numbritest rääkida, kuid prognoosime, et keskmise hinna langus võib jääda 8 protsendi juurde,” ütles Treial ja lisas, et hinnamuutus ei tule kõikides pakettides ühtlane.

Eelduste kohaselt jõustub uus hind 2019. aasta algusest. Hinnakirjad peavad avaldatud oleme hiljemalt kolm kuud enne hinnamuudatust.

2017.aastal vähenes Elektrilevi klientidele võrguteenuse keskmine hind kahe hinnalangusega kokku ligikaudu 9 protsenti.

Võrguteenuse hind on kulupõhine ning muudatuste korral ettevõtte kulu- või tulubaasis korrigeeritakse vastavalt hinda. Hinna üle teeb järelevalvet Konkurentsiamet. Lisainfo võrgutasu kujunemisest.

Elektrilevi on Eesti suurim võrguettevõte, kes haldab ligikaudu 61 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama. Lisaks haldab ettevõte 40 protsenti Eesti tänavavalgustuspunktidest ja piloteerib kiire interneti jaoks avatud sidevõrgu rajamist elektritaristule.

Peeter Liik
kommunikatsioonispetsialist
Tel: 55548206
peeter.liik@elektrilevi.ee