Uudised

Elektrilevi – rohkem kui elekter

27.03.2018

Eesti elektrivõrk on pidevas arengus. Möödunud aastal toimus Elektrilevi võrgus rekordiliselt vähe rikkeid, mis näitab, et elektrivõrk on töökindlam kui kunagi varem. Elektrivõrgu areng jätkub aga suunas, mis avab veelgi võrgu potentsiaali.

Teisisõnu liigume suunas, kus post, juhe ja kaabel ei tähenda ainult elektri koju toomist, vaid elektrivõrk on vundamendiks, millele on mõistlik lisada veel erinevaid taristuid ja neid koos hallata ning seeläbi suuremat ühiskondlikku väärtust luua. Kõike seda nutikalt tehes on meil kindlasti potentsiaali olla teenäitajateks nii Eestis kui ka maailmas.

Kiire internetivõrgu ehitamine


Elektrilevil on võrreldes teiste Eesti taristuettevõtetega erakordne võimalus tuua kiire internet praktiliselt igasse Eesti punkti kasutades selleks elektriliine. Postid on juba püsti, optilise kaabli vedamine olemasolevale taristule on selle võrra soodsam ja kiirem. Nii saame valmisoleku kiireks internetiks ehitada põhimõtteliselt igale poole, kuhu jõuab ka elekter. Kindlasti oleks meie klientidele mugavam kui elektrivõrguga liitumise korral ehitatakse koheselt välja ka sidevõrk.

2018. aastal piloteerib Elektrilevi sidevõrgu rajamise võimalusi väikses mahus erinevates Eestimaa piirkondades pilootprojektidega. Edukate pilootide korral võiksime juba 2019. aastast alustada massilise kiire internetivõrgu ehitamisega. Ehitatud avatud sidevõrku saaksid siis erinevad sisuteenuse pakkujad kasutada oma teenuste pakkumiseks klientidele.

Elekter kõikjal – Elektrilevi Off-Grid


Elektrivõrguga liitumine võib olla väga kallis. Eriti olukorras, kui elektrit soovitakse kohta, kus varasemalt elektrit pole kunagi olnud – näiteks sügavale Eestimaa imelisse metsa.

Et taolisesse hajaasustusega piirkonda elektri toomine oleks soodsam ja mõistlikum, lõime Elektrilevi Off-Gridi, mis on kompaktne peamiselt päikeseenergial põhinev elektrilahendus. See toob elektri võrguvabalt kõikjale, kus seda vajatakse ja tema tööd ei häiri klassikalist elektrivõrku ohustavad ilmastikunähtused nagu tuul, äike jms. Elektrilevi Off-Grid ehk hajajaam ongi mõeldud inimestele, kes soovivad elada elektrivõrgu tavapärasest levialast väljaspool.

Off-Grid on meie laiuskraadil ainulaadne lahendus, mis katab aastaringselt majapidamise elektritarbimise vajadused ning mille rajamine võib olla kordades odavam, kui uue elektrivõrgu rajamine tarbimiskohta. Seda nii kliendile kui ka võrguettevõttele.

Välisvalgustus Eesti linnades


Täna haldab Elektrilevi välisvalgustusvõrku Tallinnas ja Tartus. Sellesse valdkonda liikumine oli loogiline jätk, kuna Elektrilevil on suur taristu juhtimise ja haldamise kogemus – haldame ju 93% Eesti elektrivõrgust. Elektri- ja tänavavalgustusvõrkudel on ka palju sarnasust – olgu see siis hooldustööde korraldamisel, rikete likvideerimisel, planeerimisel ja ehitustööde korraldamisel. Erinevate väga sarnaste taristute kooshaldamine on kindlasti mõistlik lahendus kõigile osapooltele.

Tulevik?

Sellele lisaks näeb Elektrilevi veel valdkondi, kus saame läbi taristute ühishalduse Eesti elanikele väärtust pakkuda. Mitmed plaanid on unikaalsed ja innovaatilised isegi maailma mõistes. Kui Euroopas on taristute ühishaldus pigem tavapärane, siis meie võimalus on ühishaldus üles ehitada kiiresti areneva tehnoloogia abiga ning teha seda nutikamalt ja seeläbi olla suunanäitajaks nii Eestis kui ka kogu maailmas.

Jaanus Tiisvend
juhatuse esimees