Uudised

Elektrilevi alustab kiire interneti võrgu rajamist Veskimetsas

16.04.2018

Elektrilevi alustab sel nädalal kiire interneti võrgu rajamist Tallinnas Veskimetsas. Koos ehituspartneriga Corle käib Veskimetsas esimene elektri- ja sidevõrgu ühistööde pilootprojekt, mille käigus jõuab kiire interneti võrk ligi 500 majapidamisele.

Tööd ühildatakse elektrivõrgu uuendamisega, mis loob mõlema võrguteenuse seisukohalt efektiivsust ja kulusäästu. Veskimetsa avatud kiire interneti võrk peaks valmima prognooside kohaselt 2018. a. esimese poole lõpuks.

„Veskimetsa on sidevõrgu rajamise esimeseks pilootprojektiks väga sobiv asukoht, kuna annab meile hea ülevaate, millised on kiire interneti võrgu ehitamise eripärad tiheasustusega piirkonnas koosmõjus elektrivõrgutöödega,“ ütles Elektrilevi juhatuse liige Taavo Randna. „Järgmiste pilootidega katsetame sidevõrgu rajamist teistsugustes tingimustes, sealhulgas hajaasustusega piirkondades“.

Veskimetsa pilootprojekti käigus rajatava Elektrilevi kiire interneti võrguga liitumise ühekordseks hinnaks kliendile on 240 eurot. Avatud võrgus hakkavad liitunud tarbijatele teenust pakkuma sideoperaatorid vastavalt enda hinnakirjale. „Meie rajame võrgu, internetiteenust hakkab klient ostma talle sobiva sideoperaatori käest,“ selgitas Randna.

Veskimetsa piirkonnas kiire interneti võrku ehitama hakkav ettevõte Corle on varem elektri- ja sidevõrku koos ehitanud Soomes. „Kahe võrgu ühisehitus nõuab nii elektri- kui ka sidevõrgu spetsialistide koostööd optimaalseima insenertehnilise lahenduse leidmiseks. Samuti peavad omavahel kokku sobima valitud materjalid ja paigaldustehnoloogiad,“ tõi Corle juhatuse liige Priit Uuemaa esile väljakutsed, mis elektri- ja sidevõrgu koos rajamine esitab.

Veskimetsa kiire interneti võrgu ehitamise pilootprojekt on osa Elektrilevi soovist rajada Eestis avatud sideturg, mis kasutab kiire interneti kohale toomiseks elektritaristut, mille abil saavad teenust pakkuda kõik sideoperaatorid. 2018. aasta jooksul plaanib Elektrilevi avatud kiire interneti võrgu ehitamist piloteerida veel teisteski Eesti piirkondades.

Elektrilevi on suurim jaotusvõrguettevõte Eestis ning haldab ligikaudu 60 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama. Lisaks sellele pakub Elektrilevi ka mitmeid vabaturuteenuseid, millest suurim on hetkel Tallinna ja Tartu tänavavalgustuse haldamine, kus just tänu taristu ühiskasutusele on suudetud tõsta tänavavalgustuse kvaliteeti, rikete parandamise operatiivsust ja on oluliselt vähendatud halduskulusid.

Peeter Liik
kommunikatsioonispetsialist
Tel: 55548206
peeter.liik@elektrilevi.ee