Uudised

Elektrilevi ehitas Tartusse kaasaegse piirkonnaalajaama

28.06.2018

Elektrilevi uuendas täielikult Tartu külje all paikneva Lemmatsi piirkonnalajaama, mis varustab elektriga Tartu läänepoolset äärelinna piirkonda. Teiste hulgas saavad Lemmatsi alajaamast elektri ka Lõunakeskus ja Tartu Ülikooli kliinikum. Alajaama ehitus läks maksma 1,3 miljonit eurot.

„Lemmatsi alajaamast saavad elektri mitmed Tartu ettevõtted ja kodud, aga ka kõrge prioriteetsusega kliendid, näiteks Tartu Ülikooli kliinikum,“ ütles Elektrilevi võrguehituse valdkonna juht Kristo Külljastinen. „Uus Lemmatsi piirkonnaalajaam on oluline samm Tartu elektrivõrgu arengus ning muudab linna elektrivarustust kindlamaks. Tänu kaasaegsetele automaatikaseadmetele on alajaam kaugjuhitav, mis tähendab, et rikete korral saame elektriühenduse taastada nii kiiresti, et elanikud ei pruugi voolukatkestust isegi märgata,“ lisas ta.

Vana Lemmatsi piirkonnaalajaam teenis Tartut 40 aastat. Uuest alajaamast saavad elektri kokku 2640 Tartu majapidamist ja ettevõtet. Alajaama on järk-järgult rekonstrueeritud juba alates 2012. aastast, mil lisati uus 35/10 kV trafo ning järgneval aastal vahetati kogu 35 kV seadmestik.

Täielikult uue näo sai alajaam viimaste ehitustööde käigus, mis algasid 2016. aastal ning jõudsid lõpule käesolev aasta juunis. Selle käigus vahetati 10 kV seadmed, lisandus uus trafo ning alajaam sai uue välisilme. Lemmatsi piirkonnaalajaama ehitas Elektrilevi partner Leonhard Weiss Energy.

Külljastinen lisas, et üks oluline põhjus uue alajaama ehitamiseks oli ka vajadus suuremate võimsuste järele: „Tegemist on areneva Tartu piirkonnaga, kus elektrivõrgu koormus on aasta-aastalt tõusnud. Uus alajaam loob ka tulevikuperspektiivis piirkonna arenguks kõik võimalused“.

Elektrilevi on Tartumaa elektrivarustusse investeerinud viimase viie aastaga üle 15 miljoni euro. Selle ajaga on ilmastikukindla võrgu osakaal tõusnud 61%-lt 69%-le. Seejuures on rikete arv viie aastaga terves maakonnas langenud rohkem kui kaks korda.

Lähiaastatel plaanib Elektrilevi Tartumaa elektrivõrku investeerida veel üle 10 miljoni euro. Lisaks keskpinge- ja madalpingevõrgu investeeringutele on plaanis uuendada ka mitu uut piirkonnaalajaama. Nendest suuremad on Tööstuse alajaam Tartu linnas ja Reola alajaam Tartu külje all.

Elektrilevi on suurim jaotusvõrguettevõte Eestis ning haldab ligikaudu 60 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama.

Peeter Liik
kommunikatsioonispetsialist
Tel: 55548206
peeter.liik@elektrilevi.ee