Uudised

Lumetormist tingitud viimased rikked saavad täna lahenduse

13.02.2019

Elektrilevi kõrvaldab veel tänase jooksul viimaseid rikkeid kõige enam raske lumejäite kahjusid saanud piirkondades: Lääne- ja Ida-Virumaal, Jõgevamaal ja Viljandimaal. Kella 10:30 seisuga on üle Eesti kokku vooluta veel 1700 klienti. Täna õhtuks peaksid kõik majapidamised voolühenduse tagasi saama.


Kui rikkemeeskond on konkreetse rikke töömahu kohapeal hinnanud, saadame ka rikkest mõjutatud klientidele sõnumi, milles on täpsemalt kirjas elektriühenduse taastamise aeg.

Mõistame, et elektrivarustuse katkemine halvab igapäevarütmi ning aitäh kannalikkuse eest, sest võrgumehed annavad endast parima, et vooluühendus võimalikult kiiresti taastada. Operatiivset ülevaadet rikete seisust Eestis saab vaadata Elektrilevi katkestuste kaardilt.