Uudised

Elektrilevi kiire interneti võrgus hakkab interneti ja teleteenust pakkuma 12 erinevat operaatorit

10.06.2019

Elektrilevi on kokkuleppe sõlminud 12 erineva sideteenuste operaatoriga, kes hakkavad interneti ja teleteenust pakkuma Elektrilevile kuuluvas avatud kiire interneti võrgus. Igas piirkonnas hakkab teenust pakkuma vähemalt kaks, mõnedes piirkondades ka kuni kuus erinevat operaatorit.

„Avatud operaatorineutraalse kiire interneti võrgu rajamise üks peamisi ootusi oli, et kliendi jaoks tekib erinevate teenusepakkujate vahel valikuvabadus. Täna saame kindlalt öelda, et nii saab ka olema,“ ütles Elektrilevi juhatuse esimees Jaanus Tiisvend.

Elektrilevi kiire interneti võrguga ühinenud operaatorid saavad ise otsustada, millistes piirkondades nad oma teenust pakkuma hakkavad. Piirkondades, kus sel aastal algab kiire interneti võrgu ehitus, on erinevaid teenusepakkujaid keskmiselt kaks kuni kuus. Täpsema ülevaate operaatoritest, kes konkreetsetes piirkondades teenust pakkuma hakkavad, leiab Elektrilevi kiire interneti kodulehelt.


„Paljud ilmselt ei teagi, et meil on Eestis 12 erinevat sideoperaatorit. Tegelikult on veelgi rohkem. Oleme kaardistanud Eestis 36 erinevat sideteenuste operaatorit. Põhimõtteliselt oleks neil kõigil ja ka võimalikel uutel tegijatel väga lihtsalt võimalik Elektrilevi kiire interneti võrgus oma teenuseid pakkuma hakata,“ ütles Tiisvend.

„Sellises operaatorite omavahelise konkureerimise olukorras on kõige suuremaks võitjaks klient. Võib arvate, et kliendi jaoks areneb seeläbi teenuse kvaliteet ja hind muutub soodsamaks,“ lisas ta. „Sega nägime oma pilootpiirkonnas Tallinnas, Veskimetsa, kus ehitasime kiire interneti võrgu ligikaudu 600 potentsiaalse kasutajani“.

Elektrilevi kiire interneti võrguga liitumise ühekordne tasu saab olema 199€. Seejuures tuleb arvestada ka sellega, et Elektrilevi toob sidevõrgu maja fassaadini, harvemal juhul, kui esinevad tehnilised takistused või majaomanik seinale toomist ei soovi, tuuakse võrk kinnistu piirini. Juhtme tuppa viimine võib tähendada täiendavaid kulusid juhul, kui kasutaja ise ei valmista ette kohta, kust kaabel tuppa tuua.

Esimestes piirkondades alustab Elektrilevi kiire interneti võrgu ehitusega juuni teises pooles. „Liitumisvõimalust pakume sel hetkel, kui piirkonnas algab ehitustegevus. Siis saame garanteerida ühenduse valmimise kuni kuue kuu jooksul. Anname kõikidele majapidamistele personaalselt kirja teel teada, kui oleme piirkonnas liitumise võimaluse avanud,“ ütles Tiisvend.

Viie aasta jooksul soovib Elektrilevi kiire interneti võrgu ehitada 200 000 kodu või ettevõtteni, kus täna puudub kvaliteetne internetiühendus. Rohkem infot saab Elektrilevi kodulehelt.

Elektrilevi on suurim võrguettevõte Eestis, hallates ligikaudu 60 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama ning ehitab tervet Eestit katvat kiire interneti võrku. Lisaks haldab Elektrilevi tänavavalgustusvõrku Tallinnas ja Tartus ning on arendamas kaasaegset elektriautode laadimisvõrgustikku.