Uudised

VIDEO: Elektrilevi teeb võrgu ülevaatust droonidega

19.06.2019

Elektrilevi kasutab üha rohkem õhuliinide ülevaatuseks droone, kuna nende abil on võimalik saada võrgust operatiivne ülevaade ja seeläbi võimalikke rikkeid ennetada. Droonidega võrgu ülevaatust aitab Elektrilevil teha sellele tööle spetsialiseerunud ettevõte HEPTA.

„Igal aastal vaatame üle ligikaudu ühe viiendiku kogu oma võrgust, et leida probleemsed kohad enne, kui need riketeks arenevad – näiteks kohendamist vajavad mastid, liinideni ulatuv võsa või muud vead. Saadud infot kasutame nii hoolduste kui ka investeeringute planeerimisel,“ ütles Elektrilevi varahalduse valdkonna juht Rasmus Armas.


Kokku käib Elektrilevi igal aasta läbi rohkem kui 8000 kilomeetrit liinikoridore ja üle 4000 alajaama. „Võrgu defekteerimise töö tähendabki tihtipeale sõna otseses mõttes liinialuste jalgsi läbi kõndimist, kuna metsas asuvad liinid võivad olla väga raskesti muude liikumisvahenditega ligipääsetavad. Droonid on selle töö meie jaoks aga oluliselt lihtsamaks ja operatiivsemaks teinud,“ ütles Armas.

„Võrgu defekteerimise droon erineb tavapärastest poeriiulitel müüdatavest droonidest peamiselt võimekuse poolest,“ ütles ettevõtte HEPTA juht ja asutaja Henri Klemmer. „Me oleme ehitanud spetsiaalse drooni, mis suudab kuni kuus tundi õhus püsida, taluda tuule tingimusi kuni 20 m/s ja stabiilselt liinide kohal manööverdada“.

Lisaks rikete ennetamisele soovib Elektrilevi tulevikus droone kasutada ka tormide järgselt rikkekohtade tuvastamiseks. „Suurte tormide ajal langeb liinidele puid, mis ei pruugi alati koheselt isegi riket tekitada, kuid need on siiski vajalik eemaldada. Droonide abil saame kiirelt ja operatiivselt liinikoridorid üle vaadata ja nii teame täpselt, kuhu rikkebrigaad parandama saata,“ ütles Rasmus Armas.

Elektrilevi on suurim jaotusvõrguettevõte Eestis ning haldab ligikaudu 60 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama.

Vaata videot siin!