Uudised

Mida meeles pidada, kui ees ootab elukoha vahetamine?

16.09.2019

Elukoha vahetamisel veendu, et elektrivõrguteenus ei katkeks. Seejuures oleks mõistlik jälgida, et teenus oleks võimalikult soodne ja kõiki majapidamise vajadusi arvestav. Kui soetatakse uus kodu või kui üürilepingu sõlmimisel on varasem võrguleping eelmise üürniku nimel, tuleks sõlmida uus võrguleping Elektrileviga. Kuidas toimub uue võrgulepingu sõlmimine?

Lõpeta vanas kohas leping
Uude kohta kolimisel on vajalik lõpetada võrguleping eelmises tarbimiskohas. Kui vanas kohas jääb leping kehtima, siis arve nii mõõdetud tarbimise (olenemata, kes on tegelik tarbija) kui ka paketis olevate kuutasude eest esitatakse senisele kliendile kuni lepingu lõppemiseni. Oluline on teada, et olemasolev lepingu lõpetamine võib aega võtta kuni 30 päeva lõpetamise soovi esitamisest.

Sõlmi uus võrguleping
Uues kohas lepingu sõlmimisel on oluline arvestada, millal eelmine omanik on soovinud lepingu lõpetada. Kui uus klient sõlmib võrgulepingu 30 päeva jooksul eelmise kliendi sooviavaldusest alates, toimub uue lepingu jõustumine ülejärgmisel päeval ja sujuvalt. Kui on möödunud enam kui 30 päeva, on tarbimiskoht välja lülitatud ja uuel kliendil tuleb oodata tarbimiskohal voolu sisse lülitamist ja tasuda sisselülitamise tasu.

Vali sobiv võrgupakett
Üks osa uue võrgulepingu sõlmimisest on sobiva võrgupaketti valimine, mis sõltub elektri tarbimise harjumusest ja tarbimiskoha tüübist. Elektrilevi iseteeninduses tarbimiskoha võrgulepingu lehel olev kalkulaator näitab , milline on antud tarbimiskoha tüübi keskmisi tarbimisharjumusi arvestades konkreetsel aadressil kõige soodsam võrgupakett. Sobivat võrgupaketti tasub uuesti kontrollida mõne aja pärast, kui uues kodus on juba mõnda aega sees elatud ja tavapärane elurütm saavutatud. Siis annab soodsaima võrgupaketi kalkulaator iseteeninduses kõige täpsema tulemuse.


Määra õiged kontaktandmed
Elektrilevi iseteeninduses tasub ka üle kontrollida, kas kõik vajalikud kontaktandmed on õiged. Kontaktide alt saab valida, millisel telefoninumbrile tuleb elektririkke korral SMS. Lisaks on võimalik iseteeninduse kaudu anda teistele kontaktisikutele volitusi.

Vali elektrimüüja
Pärast võrgulepingu sõlmimist soovitame valida ka elektrimüüja ning temaga elektrileping sõlmida. Valiku Elektrilevi teeninduspiirkonnas tegutsevatest elektrimüüjatest leiab Elektrilevi kodulehelt.