Uudised

Miks ühendada väike päikesejaam Elektrilevi võrku?

16.09.2019

Elektrilevi statistika näitab, et väikeste päikesejaamade arv Eestis suureneb järjepidevalt igal aastal. Näiteks eelmisel aastal lisandus Elektrilevi võrku üle 500 päikeseenergia tootja, sel aastal on liitunud juba üle 600 tootja. Seejuures eriti palju on lisandunud just mikrotootjaid ehk kuni 15 kW võimsusega jaamu, mida tihtipeale kasutatakse kodumajapidamistes. Aga mis kasu on päikesejaama võrku ühendamisest?

„Päikeseenergia abil koduseks tarbimiseks vajaliku elektri tootmine on Eestis suhteliselt uus nähtus. Mikrotootjana liitumist hakkas Elektrilevi võimaldama aastal 2012. Sellest ajast alates on aga üha rohkem neid kodusid, kes lisavad maja katusele ka paneelid, mis aitavad päikesepaistelistel päevadel elektrienergia pealt säästa,“ ütles Elektrilevi elektritootjate- ja tarbijate liitumisprotsessi juht Kaija Haabel.

Seejuures on isegi väikese kodumajapidamise tarbeks mõeldud ja võrguga paralleeltöös toimiva päikesejaama ühendamine Elektrilevi võrku nii vajalik kui ka mõistlik. „Elektrivõrguga paralleeltöös toimiva jaama puhul on elektritootjana liitumine vajalik ohutuse tagamiseks liitumispunktis, mis liitumisel vastavalt ümber ehitatakse. Ka majanduslikult on võrguga liitumine otstarbekas, sest üldjuhul on päikesepaneelide tootlikkus päikesepaistelisel ajal väga kõrge ja tihtipeale ei suuda majapidamine kogu seda energiat korraga ära tarbida. Kui aga päikesejaam on Elektrilevi võrku ühendatud, on majapidamisel võimalik ülejäävat elektrit võrku müüa,“ ütles Haabel.

Tema sõnul on võimalik majapidamistel sel moel oma igakuist elektriarvet vähendada või koguni suvisel päikesepaistelisel ajal tulu teenida. Millest aga alustada?

Siin on kuus olulist etappi, millest koosneb üldjuhul elektritootja võrku ühendamine:

  • Esmalt tasub läbi mõelda, mida päikesepaneelide paigaldamisega saavutada tahetakse - kas toota pigem oma elektritarbimise katteks või ehitadagi jaam peamiselt energia võrku andmiseks. Seatud eesmärgist ja paneelide kohapealsetest paigaldusvõimalustest sõltub plaanitava päikesejaama võimsus. Selle välja selgitamisel on abiks ka erinevad päikesepaneelide müüjad, kes oskavad konsulteerida jaama optimaalse võimsuse ja paigaldamisvõimaluste osas.
  • Kui soovitav elektrijaama võimsus on teada, tuleks järgmisena pöörduda piirkonnas tegutseva jaotusvõrguettevõtja poole, et täpsustada elektrivõrguga liitumise võimalused. Sõltuvalt piirkonnast võib juhtuda, et piirangud jaama võimsusele seab elektrivõrgu läbilaskevõime. Elektrilevi teeninduspiirkonnas asuvad kliendid saavad kodulehel esitada tootjaliitumise taotluse.
  • Elektrilevi teeb vajalikud kuluarvutused, kui palju läheb maksma konkreetsel aadressil ja soovitud võimsuse juures elektritootjana võrku ühendamine ning esitab liitumislepingu pakkumise, millega on aega tutvuda kuni 60 päeva. Pärast liitumislepingu allkirjastamist ja esimese osamakse laekumist, alustab Elektrilevi vajalike töödega.
  • Selleks, et saaks tootmisseadme kasutusele võtta, tuleb Elektrilevile esitada elektrijaama kaitsesätete seadistamise protokoll ja liituja elektripaigaldise nõuetekohasust tõendav dokument (elektripaigaldise auditi protokoll).
  • Kui kõik vajalikud dokumendid on esitatud ja arved tasutud, sõlmitakse liitujaga elektritootja võrguleping.
  • Elektrienergia ostmiseks ja müümiseks tuleb sõlmida vastav elektrileping elektrimüüjaga. Elektrimüüjate andmed leiab Elektrilevi kodulehelt.

Kogu eeltoodud protsessi pikkus sõltub otseselt sellest, kus päikesejaam võrgu suhtes asub ja milline on jaama võimsus. Kui tootmivõimsuse liitmiseks võrku ei ole vaja Elektrilevil piirkonnas võrku tugevdada, võtab liitumine aega kuni kaks kuud. Kui vajalik on ka võrgu tugevdamine, võib liitumine aega võtta kuni aasta.