Uudised

Taastuvenergia tootjate arv kasvas kolm korda

06.02.2020

Möödunud aastal esitas Elektrilevi võrguga liitumiseks taotluse 4380 taastuvenergia tootjat. See on kolm korda rohkem kui aasta varem.

„Niivõrd suur liitumistaotluste arvu kasv näitab, et Eesti taastuvenergia sektoris jätkub väga kiire areng,“ ütles Elektrilevi reguleeritud teenuste valdkonnajuht Priit Treial. Viimase viie aasta jooksul on Elektrilevi võrguga liituda soovivate elektritootjate arv kasvanud ligikaudu 15 korda.

Kui veel 2014. aastal oli Elektrilevi võrgus veidi üle 400 elektritootja, siis 2019. aasta lõpu seisuga on Elektrilevi võrgus 3000 tootjat. Neist 99% toodavad taastuvenergiat. „Saame tinglikult öelda, et 21% kogu Eesti elektrivõrgus liikuvast elektrienergiast pärineb taastuvenergia tootjatelt,“ ütles Treial.

Kõige populaarsem taastuvenergia liik Elektrilevi võrgus on päikeseelektrijaamad (60% installeeritud võimsustest), sellele järgnevad tuuleelektrijaamad (12%) ja biokütust kasutavad elektri ja soojuse koostootmisjaamad (8%). „Elektrilevi jaoks on oluline pakkuda kõigile elektritootjatele võrdseid võimalusi võrguga liitumiseks. Elektritootjad moodustavad liitumistaotluste mahu alusel juba pea kolmandiku kõigist liitujatest, mistõttu on selge, et elektri väiketootmine on tulevikutrend,“ lisa Treial.

Väiketootjate liitumist lihtsustas suuresti 2019. aasta esimeses pooles jõustunud võrgueeskirja muudatus, mis võimaldas Elektrilevil kõigi alla 500 kW võimsusega elektrijaamade liitumisnõuded ja liitumisprotsessi ühtlustada. Tänu lihtsustatud nõuetele ja üldistele liitumisprotsessi parendustele on viimase kahe aastaga väiketootja võrguga liitumine läinud 34% kiiremaks – keskmiselt 32 päevalt, 21 päevale.

Lisaks tootjaliitumiste hüppelisele kasvule suurenes eelmisel aastal oluliselt ka võrguga liitunud elektritarbijate arv. Kokku esitati lõppenud aastal võrguga liitumiseks 10 135 taotlust, mis on 1100 võrra rohkem kui 2018. aastal.

„Aktiivne elektrivõrguga liitumiste arv on ajalooliselt olnud hea indikaator selle kohta, et Eesti majandusel läheb hästi. See peegeldab tegelikult seda, kuivõrd aktiivne on ehitusturg ja et inimesed soetavad uusi kodusid,“ ütles Treial.

Elektrilevi on suurim võrguettevõte Eestis, hallates ligikaudu 60 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama. Lisaks haldab Elektrilevi tänavavalgustusvõrku Tallinnas ja Tartus ning arendab kaasaegset elektriautode laadimisvõrgustikku ja kiire interneti võrku.