Uudised

Elektrilevi paneb südamele: kevadtöödega elektriliinide lähistel tuleb olla ettevaatlik

23.04.2020

Elektrilevi statistika kohaselt suureneb kevadeti juhtumite arv, kus metsa-, põllu- või ehitustöödega elektriliinide läheduses põhjustatakse elektrikatkestusi ja seatakse ohtu elusid.

Tänavu on raie- või kaevetöödega põhjustatud elektrikatkestusi ligikaudu 10 000 kliendile. „Käesoleva aasta kolme kuuga on toimunud 16 riket seoses puude langetamisega liinidele ja see on põhjustanud elektrikatkestuse umbes 1900 kliendile. Kaevetöödel on maakaableid lõhutud 33 korral, mis on tekitanud katkestusi ligikaudu 8000 kliendile,“ avab statistilisi numbreid Elektrilevi võrguvarade üksuse juht Taavi Ristimäe. Ta lisab, et õnneks sel aastal veel eluohtlikke juhtumeid ei ole, kuid pea igal aastal on paraku tekkinud olukordi, kus hooletud tegutsejad on saanud elektrilöögi.

„Kutsume põllu- ja metsamasinatega õhuliinide läheduses sõitjaid, aga ka kaevetööde tegijaid äärmisele ettevaatlikkusele. Kõik tööd elektriliinide kaitsevööndis tuleb kooskõlastada võrguettevõttega, nii saame tarvitusele võtta ettevaatusabinõud,“ sõnab Ristimäe. „See on ühest küljest hädavajalik ohutuse tagamiseks, teisalt aitab ära hoida kahjusid ja vältida elektrikatkestuste tekitamist tuhandetele inimestele,“ selgitab Ristimäe, lisades, et liinide lõhkumisel tuleb kahjud kanda kahju tekitajal.

Kooskõlastamata ja hooletult teostatud kevadised kaevetööd võivad põhjustada elektrikatkestuse ja seada ohtu elusid.

Kõige õpetlikum näide käesoleva aasta lõhkumisest pärineb märtsikuust, kus kooskõlastamata kaevetööde käigus toimus maakaabli vigastamine Tallinnas Veerenni tänavas. Rike oli ulatuslik, häiritud sai ka ühe haigla elektrivarustus. Õnneks suutis Elektrilevi rikke üsna kiirelt kõrvaldada. Hooletu töötegemisega seotud kahju ulatub üle 10 000 euro.

Elektrilevile kuuluva võrgu kaitsevööndis töötamiseks on vajalik esitada taotlus vähemalt 10 päeva enne tööde algust. Taotluse saab esitada Elektrilevi kodulehel.

Alati on mõistlik Elektrilevi poole pöörduda, kui on vaja selgitada konkreetse liini kaitsevööndi laiust või täpsustada maakaabli asukohta. Vajadusel tuleb kohale spetsialist, kes selgitab ohukohti ja juhendab elektriliinide kaitsevööndis tegutsemist.

Kui liinilähedastel töödel on tekkinud elektriohu olukord, andke sellest teada Elektrilevi rikketelefonil 1343. Kui aga on juhtunud õnnetus inimesega, tuleb kohe teavitada häirekeskust numbril 112.