Uudised

Kolmes Tartu linnaosas paraneb elektrivarustuse töökindlus

30.04.2020

Elektrilevi alustas uuendustöödega Tartu-Lembitu keskpingeliinil, mis varustab elektriga Tammelinna, Karlova ja Vaksali linnaosasid. Uuendustööde tulemusel paraneb Tartus elektrivarustuskindlus ligikaudu 1900 majapidamisel ja ettevõttel.

Ülikoolilinnas teostavate ehitustööde käigus vahetatakse välja kolm alajaama - Kase, Kauba ja Kungla. Sõbra ja Tamme alajaamad saavad uued jaotusseadmed. Viiest alajaamast kolm muutuvad kaugjuhitavaks, mis võimaldab dispetšeril rikete korral teha ümberlülitusi nii, et elektrikatkestuste aeg oleks klientidele minimaalne. „Uued alajaamad ja jaotusseadmed tarnib Harju Elekter ning need vastavad kõikidele tänapäevastele nõuetele,“ nendib projektijuht Aivar Põllu.

Uuendustööde mõjupiirkond puudutab kõige enam Sõbra keskusest kuni Kastani-Riia tn. ristmikuni jäävaid äri- ja tööstuskliente - Samelini, Aparaaditehast jt. „Ehituse poolest ei ole tegemist suuremahulise projektiga, kuid mõju klientidele ja linna elektrivarustuskindlusele on kindlasti märkimisväärne,“ lisab Põllu.

Ümberkorralduste käigus kaob linnapildist Alevi tänaval asuv alajaam. Ühtlasi viib Elektrilevi tööst välja viis kilomeetrit vanu amortiseerunud maakaableid. Uusi kaableid paigaldatakse ühe kilomeetri jagu. Enamaks vajadus puudub, kuna uuendustööde käigus ehitatakse liinide paiknemine ümber. Rekonstrueeritud võrgu skeem lihtsustub ning muutub töökindlamaks – rikkeohtlike vanade seadmete ja liinide arv väheneb oluliselt.

Tartu-Lembitu liini investeeringu maht on pea 300 000 eurot, mille tulemusel paraneb elektrivarustuskindlus ligikaudu 1900 majapidamisel ja ettevõttel.

Töid viib läbi Elektrilevi ehituspartner Ehitusteenus OÜ ja need on plaanitud lõpule viia käesoleva aasta septembriks.

Kokku investeerib Elektrilevi tänavu Tartu linna elektrivõrku suurusjärgus 600 000 eurot.

Elektrilevi on suurim võrguettevõte Eestis, hallates ligikaudu 60 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama. Lisaks haldab Elektrilevi tänavavalgustusvõrku Tallinnas ja Tartus ning ehitab üle-eestilist kiire interneti võrku.

Joonis: Elektrilevi Tartu-Lembitu keskpingeliini uuendustööde käigus uuendatakse täielikult või osaliselt viis alajaama.