Uudised

Lasnamäel haihtuvad vaateväljast kogukad metallmastid

21.05.2020

Elektrilevi alustas Tallinnas Lasnamäel elektrivõrgu uuendamistöödega, mille käigus eemaldatakse Tondiraba pargist neli kogukat metallmasti. Tööd parandavad elektrivarustuskindlust enam kui 6000 lasnamäelasel.

Kogukad metallsõrestikuga mastid võetakse maha, elektrivõrgu õhuliinid viiakse maa alla ning kaasajastatakse kaks alajaama, mille keskpinge jaotusseadmed asendatakse kaugjuhitavate seadmetega.

„Töid teeme ikka elektrivõrgu töökindluse ja klientide heaolu nimel. Liinilõikude töökindlus hakkas ajale jalgu jääma ega võimaldanud kõiki tänapäevase automaatika ja kaughalduse võimalusi kasutada, lisaks ei kaunistanud vanad suured metallmastid ka linnapilti,“ selgitas uuendustööde vajalikkust elektrivõrgu ehituse üksuse juht Meelis Melder.

Peamine tööde piirkond laiub Tondiraba jäähalli juurest kuni VEGA Residence korterelamuni. Mastidega koos võetakse maha õhuliinid, mille asemel paigaldatakse 5 kilomeetrit maa-alust kaablit. Lisaks tehakse seitsmes alajaamas ümberühendusi, et viia elektriliinid ringtoiteskeemile. „Ringtoitega saame ühe liini või alajaama rikke korral vooluühenduse teistkaudu taastada,“ täpsustas Melder tulevikus lisanduvat paindlikkust.

Töödega tegi Elektrilevi partnerettevõtte Leonhard Weiss abiga algust aprillis, valmimise lõpptähtaeg on käesoleva aasta novembris. Kogukad mastid haihtuvad vaateväljast eeldatavalt augustis-septembris, kui algab demontaaž. Tööde kogumaksumus on suurusjärgus 250 000 eurot.

Elektrilevi on suurim võrguettevõte Eestis, hallates ligikaudu 60 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama. Lisaks haldab Elektrilevi tänavavalgustusvõrku Tallinnas ja Tartus ning arendab kaasaegset elektriautode laadimisvõrgustikku ja kiire interneti võrku.