Uudised

Elektrilevil valmis Tartus suure mõjuga piirkonnaalajaam

11.09.2020

Elektrilevi viis Tartus lõpule suurprojekti, uuendades täielikult Anne piirkonnaalajaama, mille toime mõjutab iga viiendat Tartu linna elanikku. Alajaam varustab elektriga enam kui 24 000 klienti.

Totaalse muutuse läbinud Anne alajaam oli vanas versioonis Tartu linna elanikele elektrivarustust taganud 39 aastat. Kahe põlvkonna jagu. Hoone ja seadmed olid selle ajaga nii füüsiliselt kui ka moraalselt vananenud. Sellest lähtuvalt otsustati vana alajaam kasutusest maha võtta ja kõrvale ehitada uus hoone koos kaasaegse tehnikaga.

Anne piirkonnaalajaam FOTO: Tõnu Männik / Elektrilevi

„Valminud Anne piirkonnaalajaam on tähtis samm Tartu elektrivõrgu arengus,“ sõnab Elektrilevi elektrivõrgu ehituse üksuse juht Meelis Melder. „Tegemist on piirkonnaga, kus elektrivõrgu koormus on aasta-aastalt tõusnud. Uus alajaam loob tuleviku perspektiivis piirkonna arenguks soodsad võimalused.“

Vana alajaama tippkoormus piirdus 16 megavatiga, mis oli piirkonna varustuskindluse tagamiseks üsna kriitiline. Elektrilevi võrguanalüütikute prognoosi kohaselt võib 2030. aastaks Anne alajaamas koormus tõusta juba 30 megavatini ja nii projekteeriti ning ehitati uus alajaam vanast peaaegu poole võimsam. Väga oluline on ka tõik, et alajaama toitepiirkond on nüüdsest reserveeritav teistest piirkonnaalajaamadest. „Tänu kaasaegsetele automaatikaseadmetele on alajaam kaugjuhitav ehk rikete korral saab elektriühenduse taastada nii kiiresti, et elanikud isegi ei pruugi voolukatkestust märgata,“ toob Melder näite uute seadmete eelistest.

Tööd Anne alajaamas algasid 2018. aasta suvel ja projekt vältas pea kaks aastat. Investeeringu mahuks 1,52 miljonit eurot. Töid teostas Connecto AS.

Alates 2016. aastast on Elektrilevi Tartu elektrivõrgu parendamisse investeerinud üle 9,5 miljoni euro.

Elektrivõrgu kaasajastamise ja parendamise tööd käivad Tartus ka tänasel päeval, trassidel Tartu-Ropka ja Ropka-Ülejõe, mille käigus teostatakse suuremahuline õhuliinide ja mastide demontaaž. Kokku võetakse maha 17 kilomeetrit õhuliini ja sadu maste. Tööd peaks lõpule jõudma detsembris.

Lisaks on järgmisele aastale planeeritud Lemmatsi-Labori liini uuendamine, kus Tartu linna paigaldatakse ligi 7 kilomeetrit uut maakaablit, eesmärgiga tõsta elektrivarustuskindlust enam kui 3000 kliendile.