Uudised

Hiiumaa elektrivarustuskindlus sai toeka nurgakivi

24.09.2020

Võrguettevõte Elektrilevi uuendas Hiiumaal järgmise neljast piirkonnaalajaamast. Saare lõunatippu jääv Emmaste piirkonnaalajaam kerkis võrgu ümberkujundamise tulemusel täiesti uude asukohta, merest 350 meetri kaugusele.

Foto autor: Elektrilevi

Varasemalt asus Emmaste alajaam merest umbes 2,5 kilomeetri kaugusel sisemaal. Kuna aga elekter jõuab saarele Leisilt merekaabliga, oli mõistlik viia alajaam võimalikult kaabliotsa veest väljatuleku lähedale, mis lubas 10-kilovoldiste väljuvate liinide ehitust optimeerida.

Tänu uuele piirkonnaalajaamale suureneb piirkonna võrgu üldine töökindlus, sest alajaama toitel olevat võrku on võimalik ühendada nii Emmaste-Leisi kui ka Emmaste-Käina 35 kV liini toitele. Sellega koos suureneb ringtoitel olevate klientide arv, mis tähendab, et liinilõigu rikke korral saab voolu teist liini pidi ringi suunata ja nii ei pruugi kliendid elektrikatkestust tajuda. Alajaama mõjupiirkonda jääb 802 klienti, investeeringu mahuks kujunes 930 000 eurot. Uus alajaam hakkab kliente elektriga varustama alates oktoobri keskpaigast.

„Hiiumaa piirkondlike alajaamade uuendamisega oleme jõudnud poolele teele, kaasaegse tehnika ja värskema ilme on saanud nii Käina kui ka Emmaste alajaam,“ sõnas Elektrilevi elektrivõrgu ehituse üksuse juht Meelis Melder. „Võrguinvesteeringute juures lähtume kahest kesksemast eesmärgist – töökindluse suurendamine ja klientide ootused. Kõige üldisemalt tähendab see võimalikult minimaalseks viidud rikete arvu ja erinevate liitumisteenuste võimaldamist. Emmaste uue alajaamaga said mõlemad eesmärgid korraga täidetud.“

Emmaste vana alajaam oli ehitatud seadmetega, mis pärinesid 1958. aastast. Alajaam oli amortiseerunud ja rikkeline. Piirkonna maaühendusvool ei vastanud kaasaja nõuetele ning tuli kompenseerida alajaama paigaldatud seadmetega.

Uus mereäärne asukoht seadis alajaama ehitustöödele keerukamad nõuded. Arvestama pidi kaitset tavapärasest kõrgema veetaseme eest. Varasematel aastatel on juhtunud, et vesi on ulatunud kevadiste või sügiseste tormide käigus alajaama uue asukoha territooriumile. Riskide maandamiseks otsustati ehituse käigus maapinda 1,5 meetri võrra kõrgemale tõsta, hoone püstitati kivikonstruktsioonis. Lisaks ehitati kõik metallist konstruktsioonid ja detailid vastupidavaks mereäärsetele tingimustele.

Elektrilevi partnerina ehitas Emmaste piirkonnaalajaama ABB Power Grids Estonia.

Elektrilevi on suurim võrguettevõte Eestis, hallates ligikaudu 60 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama. Lisaks haldab Elektrilevi tänavavalgustusvõrku Tallinnas ja Tartus ning arendab kaasaegset elektriautode laadimisvõrgustikku ja kiire interneti võrku.