Uudised

Enam kui poolte paidelaste jaoks muutus elektrivõrk töökindlamaks

08.12.2020

Võrguettevõte Elektrilevi kaasajastas Kesk-Eesti tõmbekeskuse Paide elektrivõrku, muutes samas visuaalselt puhtamaks ka linnapilti. Võrgu ümberehitustööde tulemusena paranes enam kui 5000 paidelasel elektrivarustuskindlus.

„Nägime, et Paide piirkonna klientide varustuskindluses oli vaja teha samm edasi,“ selgitas Elektrilevi elektrivõrgu ehituse üksuse juht Meelis Melder. „Kuna tegu on tiheasustuse piirkonnaga, saime ka linnapildi arengule kaasa aidata. Võtsime 22 kilomeetri ulatuses vähemaks õhuliine ja asendasime need uue võrguskeemi kohaselt maakaabliga. Lisaks demonteerisime suurel hulgal raudbetoonmaste, mille vanus lähenes 40 aastale ning asendasime enam kui kümme alajaama uute ja töökindlamatega. Uued alajaamad on kaugjuhitavad ja võimaldavad rikke korral voolu kiiresti taastada, nii et kliendid ei pruugi voolu kadumist isegi märgata.“

Elektrilevi alustas projekteerimistöödega 2017. aasta septembris ning plaanide elluviimine õnnestus kolme aastaga. Tööd ja investeeringud puudutasid kõige otsesemalt 5225 klienti.

„Tööde käigus likvideerisime Paide keskuses Aiavilja tänaval asunud piirkonnaalajaama ja korraldasime linna elektrivõrgu ümber nii, et Paidet varustatakse elektriga linna kõrval asuvast piirkonnaalajaamast. Ümberehitustööde abil lisandus täiendavat liitumisvõimsust, mis on ennekõike vajalik ettevõtluse arendamiseks piirkonnas, muuhulgas suurettevõtte E-Piim Tootmine vajaduste tarbeks,“ kirjeldas Melder põhjalikke ümberkorraldusi. Silmaga hoomatavad muudatused puudutasid enim Paide põhjaserva, kus demonteeriti kolm kõrvuti jooksnud õhuliini.

Joonis 1: Elektrivõrgu rikete arv Paide linnas ja lähiümbruses

Paide suurinvesteering koosnes kahest eraldi projektist, mis märkimisväärses ulatuses põimusid ning kulude optimeerimise seisukohast oli otstarbekas nii piirkonnaalajaama likvideerimine kui ka suurtarbija E-Piim Tootmine liitumine teostada samas ajaraamis. Investeeringu kogusumma jääb suurusjärku 3,1 miljonit eurot, ehitustöid teostasid Connecto Eesti AS, Firstel Group OÜ ja Särts OÜ.

Järva maakonda on Elektrilevi viimase kuue aasta jooksul investeerinud suurusjärgus 9 miljonit eurot. Ikka eesmärgiga kasvatada klientide varustuskindlust ja tõsta järjepidevalt ilmastikukindla võrgu osakaalu, mis on Järvamaal kuue aastaga kerkinud 48-lt protsendilt 65-le.

Käesoleva investeeringuga seoses on kõik suuremad tööd lõpetatud, viimased heakorrastus- ja haljastustööd teostatakse hiljemalt tuleva aasta mais.