Uudised

Elektrilevi panustas Pärnu lennujaama arengusse, elanikele parem varustuskindlus

21.12.2020

Võrguettevõttel Elektrilevi on Pärnus käsil mitu investeerimisprojekti, mis parendavad elektrivarustuskindlust enam kui 6000 elanikul. Projektid hõlmavad nii kesklinna, Papiniidu, Rääma, Raeküla kui ka supelranna äärseid alasid. Võrgu rekonstrueerimistöid teostati ka suvepealinna Tallinna poolses otsas, mis avardab lennujaama arenguvõimalusi.

„Lennujaama vaates oli meil uuele pingele üleminek varasemalt planeeritud. Nägime võimalust linna infrastruktuuri arengule kaasa aidata,“ sõnas Elektrilevi elektrivõrgu ehituse üksuse juht Meelis Melder. „Ühtlasi on hea meel, et saime investeeringute käigus taaskord tõsta ilmastikukindla võrgu osakaalu, kuna merele avatud Pärnus ja Pärnumaal tervikuna lõõtsub tuul tormide saabudes keskmisest tugevamalt. Ilmastikukindlam võrk aitab rikkeid vähendada,“ lisas Melder ja tõi faktina välja, et viimase kümne aastaga on rikked Pärnu maakonnas vähenenud 2,5 korda.

Joonis1: Rikete arv Pärnu maakonnas, aastate lõikes

Käesolevad projektid on jaotatud mitme aasta peale kolmeks etapiks, investeeringute kogumaht jääb suurusjärku 1,6 miljonit eurot. Hetkel teostatakse teist etappi, mille käigus jõudsid värskelt lõpule ranna ja kesklinna piirkonda jäävate Aisa ja Jalaka alajaamade uuendustööd.

Varasemalt teostatud esimese etapi käigus uuendati Papiniidu piirkonnaalajaamast väljuvaid liine, millega tekitati varustuskindluse parendamiseks ringlülituse võimekus. Tööde käigus paigaldati 7 uut kioskalajaama. Võrguskeemi muutmisega viidi tööst välja 6,3 kilomeetrit 30 aasta vanust maakaablit ja kaevati maasse pea 2 kilomeetrit uut kaabelliini.

Linna teises otsas kaasajastati samaaegselt Tallinna maantee äärset elektrivõrku kuni Sauga alevikuni.

Lennujaama piirkonnas mindi üle 10kV võrgule, tänu millele tekkis võimalus lennujaamale välja ehitada võimsam liitumispunkt. See loob eeldused lennujaama laienduseks ja edasiarenduseks. Samuti paranes piirkonnas asuva mitme tootmisettevõtte varustuskindlus, kuna lennujaama liitumisega kaasnenud investeeringuga ehitati uus kaabelliin, mis võimaldab elektrikatkestuste korral teostada vajalikke ümberlülitusi.

Joonis2: Ilmastikukindla võrgu osakaal Pärnu maakonnas

Projekti viimane etapp näeb ette, et tuleval aastal uuendatakse Pärnu kesklinnas ja selle vahetus ümbruses veel mitu alajaama ning kaasajastatakse võrguskeeme.

Viimase kuue aasta jooksul on Elektrilevi investeerinud Pärnu maakonna varustuskindluse parendamisse üle 16 miljoni euro.