Uudised

Elektrilevi muutis suure osa Tartu elektrivõrgust nähtamatuks ja töökindlamaks

18.01.2021

Võrguettevõtte Elektrilevi viis Tartus lõpule varustuskindluse suurprojekti, mis vältas erinevate etappidena viis aastat. Investeeringu tulemusena muutus Tartu lõunapoolne elektrivõrk võimsamaks ja töökindlamaks ning jäädavalt kadusid linnapildist Tasku ja AHHAA keskuse ning Aura veekeskuse kõrvalt kulgenud õhuliinid.

Elektrivõrgu uuendustööde tulemusel paranes varustuskindlus enam kui 4500 ettevõttel ja kodumajapidamisel. „Tööstuse ja Ropka alajaama uuendamisega viidi Tartu elektrivõrgu lõunapoolne osa tervikuna 10-kilovoldisele pingele. See tagab senisest suurema töökindluse, jaotusalajaamade rekonstrueerimine loob võimekuse kiireteks ümberlülitusteks ning tööstusparkide arenguks on võrgus tagatud piisavad võimsused,“ kirjeldas mahukaid parendustöid Elektrilevi varahalduse juht Rasmus Armas.

„Rääkides varustuskindlusest, on järjepidevad ja sihipärased investeeringud kümne aastaga vähendanud rikete arvu Tartumaal enam kui kaks korda. 2011. aastal oli maakonnas rikkeid 2596 ja 2019. aastal 1241. Eesmärk on sarnast tendentsi hoida,“ lubas Armas. „Pikem eesmärk on 2023. aastaks 77 protsenti Elektrilevi võrgust ilmastikukindlale tasemele viia, mis aitab jõudsalt vähendada katkestust kogevate klientide arvu ka keerulisemate ilmastikuolude korral.“

Joonis 1: Ilmastikukindla võrgu osakaalu Tartu maakonnas, aastate lõikes

Suurprojekti viimases etapis võeti trassidel Tartu – Ropka ja Ropka – Ülejõe maha 17 kilomeetrit õhuliine ja sadu maste. Uute võrguskeemide kohaselt asendati need maakaabliga. „Trassid olid pikad ja tööde teostamisele lisas keerukust mitmepalgeline ümbritsev keskkond,“ selgitas projektijuht Terry Suursepp. „Arvestada tuli nii lindude pesitsemise kui ka Emajõe äärse looduskaitseala pinnase eripäradega. Demonteeritud mastide, betoonaluste ja liinide loodusest koristamise teostasime nii kompaktselt kui võimalik. Ühtekokku kõrvaldasime elukeskkonnast ja viisime utiliseerimisele suurusjärgus 500 tonni vanametalli ja betooni, mida annab võrrelda umbes 350 sõiduauto kaaluga. Niivõrd suures koguses saime keskkonda puhtamaks.“

Tartu linna soovil jäi demonteeritud õhuliinide trassile, seal kus oli linnamaa, üles 11 suuremat metallsõrestikmasti, mida linn soovib võrguettevõttelt omandada ning tulevikus linnaehituslikult sobiva sidelahenduse tarbeks töösse rakendada.

Joonis 2: Demonteeritud õhuliinide trass kulges ühest otsast läbi kesklinna

Projekti rahaline maht oli 4,8 miljonit eurot, Elektrilevi partneritena teostasid töid Siemens Oy ja Leonhard Weiss. Viimase kuue aastaga on võrguettevõte investeerinud Tartu linna ja Tartu maakonna elektrivarustuskindluse parendamisse üle 23 miljoni euro.

Üha parema teenuse osutamine klientidele on Elektrilevi fookuses igapäevaselt. Kvaliteedi jätkuvaks tõstmiseks Tartumaal oleme 2021. aastal planeerinud maakonda suuremate investeeringuprojektidena Lemmatsi ja Reola piirkonnaalajaamade rekonstrueerimise, mille raames uuendatakse ka liinitrasse.