Uudised

Ohutus ennekõike: kevadtööd elektriliinide läheduses ei pea kaasa tooma õnnetust

16.04.2021

Võrguettevõtte Elektrilevi statistika kinnitab, et igal kevadel suureneb juhtumite arv, kus elektriliinide läheduses tehtavate raie- või kaevetöödega põhjustatakse tuhandetele inimestele elektrikatkestusi ning seatakse ohtu oma elu. Soojemate kevadilmade saabumine ja soov kodude ümbrus ruttu-ruttu korda teha viib tihtilugu peast mõtted, et elektriliinide kaitsevööndis tehtavatel töödel tuleb arvestada ohutusnõuetega.

Ainuüksi tänavu kolme kuuga on elektriliinide läheduses tehtud töödega kaasnenud 109 liinide vigastamist, millest tingituna kogesid elektrikatkestust 17 661 Elektrilevi klienti. Liinide riketest 41 olid seotud kaevetöödega, 49 elektripostidele ja -kilpidele otsasõitudega ning 19 puude langetamisega.

Õpetlik lugu juhtus märtsikuus Tallinnas Õismäel, kus hooletu kaevetöö tõi kaasa ulatusliku rikke, mille tõttu katkes vool enam kui 4100-le kliendile. Otsene rahaline kahju võib selliste juhtumite puhul küündida tuhandete ja kaudne kahju kümnete tuhandete eurodeni. Elektriliinide lõhkumisel tuleb kahju hüvitada kahju tekitajal.

„Kutsume kaeve- ja raietööde tegijaid ning põllu- ja metsamasinatega õhuliinide läheduses sõitjaid äärmisele ettevaatlikkusele. Seaduse kohaselt tuleb kõik tööd elektriliinide kaitsevööndis kooskõlastada võrguettevõttega, mis tagab ühtlasi ohutuse ja ettevaatusabinõud. Lisaks aitab teadlik tegutsemine ära hoida kahjusid ning vältida elektrikatkestuse tekitamist tuhandetele inimestele,“ sõnas Elektrilevi varahaldusjuht Rasmus Armas.

„Õnneks pole sel aastal inimestega veel ühtegi õnnetust aset leidnud, kuid paraku on pea igal aastal tekkinud olukordi, kus hooletud kevadtööde tegijad saavad elektrilöögi,“ lisas Armas.

Kõigile, kes plaanivad koduaeda puid või hekki istutada ja kelle maavalduste kohalt läheb üle elektriliin, soovitab võrguettevõte arvestada liinide kulgemisega. Istutades puid ja hekki liinide alla, võib see aastate pärast kaasa tuua puude või heki kõrguse piiramise või sootuks eemaldamise, kuna elektriliinide kaitsevöönd seab omad nõuded.

Kui teie maavaldusi, näiteks koduaeda läbib Elektrilevi maakaabel, ei tohi katsevööndis kaevetöödega minna sügavamale kui 30 cm. Lihtsamaid mullatöid, näiteks lillepeenarde kaevamist see kindlasti ei piira.

Elektrilevi poole võib alati pöörduda, kui on vaja selgitada konkreetse liini kaitsevööndi laiust või täpsustada maakaabli asukohta. Vajadusel tuleb kohale spetsialist, kes selgitab ohukohti ja juhendab elektriliinide kaitsevööndis tegutsemist.

Mullu terve aasta jooksul oli elektriliinide vigastamisi 536, millega kaasnes elektrikatkestus 80 231 kliendile. 204 juhtumit olid seotud kaevetöödega, 281 juhtumit otsasõitudega mastidele, kilpidele ja ajalaamadele ning 51 juhtumit puude langetamisega liinidele.

Elektrilevile kuuluva võrgu kaitsevööndis töötamiseks on vajalik esitada taotlus vähemalt 10 päeva enne tööde algust.

Kui liinilähedastel töödel on tekkinud ohtlik olukord tuleb kindlasti helistada Elektrilevi rikketelefonile 1343. Kui aga on juhtunud õnnetus inimesega tuleb teavitada häirekeskust numbril 112.