Uudised

Mida, plaaniline katkestus!?

26.04.2021

Väga paljude eestimaalaste harjumuspärane elukorraldus on alates eelmise aasta märtsist suurel määral häiritud. Koroonaviirusega on kaasnenud massiline kodukontoritesse jäämine, ka õppetöö koolides on olnud nädalate või isegi kuude kaupa kodusel „ravil“.

See kõik on tekitanud ootuse, et plaanilisi elektrikatkestusi tööpäevadel enam teha ei tohiks, sest vastasel juhul võib tööde või õppetööde tegemine mitmeks tunniks pausile minna. Elektriga koos kaob ju internet, juhul kui pole mobiilse andmeside alternatiivi.


Me oleme Teiega ühtpidi vägagi ühes paadis, aga teisalt on võrguettevõtte elutähtsa teenuse pakkujana kohustatud vaatama ühiskondlikku pilti. Elutähtsal teenusel on ülekaalukas mõju ühiskonna (Eesti riigi) toimimisele ja teenuse ootamatu katkemine võib otseselt ohtu seada inimeste elu ja tervise. Et toimepidevust kontrolli all hoida, tuleb elektrivõrku järjepidevalt ja sihipäraselt hooldada. Plaanilised katkestused on vajalikud, et me suudaks viia miinimumini ootamatuid, rikkelisi katkestusi.

Plaanilisest katkestustest teavitame Teid alati aegsasti ette, reeglina saadame esmase e-kirja või SMS-i viis päeva enne plaanilist katkestust, korduvteavituse kaks päeva enne tööde algust. Nii saab mõne tunni pikkuseks katkestuseks valmistuda ja vajalikud ümberkorraldused teha. Me mõistame, et see ei pruugi alati olla lihtne ja õnnestuda, aga rikkelise katkestuse puhul on olukord kindlasti trööstitum.

 • Miks hooldatakse?
  Hooldustöid teeme varustuskindluse tagamiseks. Erinevaid hooldus- ja remonditöid teostades säilitab elektrivõrk toimepidevuse ning kasutatavuse. Nii ennetame rikkeid ning tagame elektrivõrgu ohutuse.
 • Tööde teostamise aeg
  Võrgu hooldustöid teostame üldjuhul päevavalges, et tagada tööde teostamise ajal elektrike tööohutus ning vältida tööde teostamisel võimalikku kahju tekkimist. Sõltuvalt töö iseloomust võib olla vajalik töötada pingestatud objekti läheduses või teostada toiminguid olles vahetus kontaktis elektriseadme või elektriliiniga.
 • Mida hooldustööde käigus tehakse?
  Hooldustööde käigus asendame vanad seadmed uutega või hooldame seadmeid nii, et need töötaks ka edaspidi probleemideta.
 • Jäta meile kliendikontaktid!
  Hea klient! Anna teada või kontrolli oma kontaktandmeid, et saaksime Sind plaanilistest katkestustest õigeaegselt teavitada. See annab võimaluse reageerida ja plaane sättida. Kontaktandmeid saab uuendada Elektrilevi iseteeninduses.
 • Vabandame, kui tekitame aeg-ajalt ebamugavust, aga kõik selle nimel, et elektrivarustuse toimepidevus oleks Eesti riigis võimalikult heal järjel.

  Täname mõistva suhtumise eest!