Uudised

Jõgeva ajutine alajaam saab tugevdatud lahenduse

08.06.2021

Eesti suurim jaotusvõrguettevõte Elektrilevi on Jõgeva piirkonnaalajaama rikke järgselt välja töötanud erilahenduse senisest kindlama elektrivarustuse tagamiseks. Selle tarbeks ehitatakse alajaama territooriumile eraldi ajutine hoone ja paigaldatakse täiendavad 10 kV ja 35 kV seadmed. Erilahendus valmib augusti lõpuks.

Autor: Karl-Erik Kumm / Elektrilevi

Tänavu 27. aprillil aset leidnud põlengu käigus sai Jõgeva piirkonnaalajaam sedavõrd tugevalt kannatada, et muutus kasutuskõlbmatuks. Elektrilevi lahendas kriisiolukorra varualajaama operatiivse paigaldamisega. „Pikas vaates on tegu siiski ajutise lahendusega, kuna elektrivarustuskindluse igakülgseks tagamiseks on tarvilik uuesti üles ehitada piirkonnaalajaam. Praegune lahendus ei taga piisavat võimekust ümberlülitamisteks ning läbilaskevõimet talvisteks tipukoormusteks,“ sõnas Elektrilevi varahalduse juht Rasmus Armas.

Uue piirkonnaalajaama planeerimistöödega tehti algust juba maikuus, projekti lõpuni viimine võtab suurusjärgus kaks aastat. Seniks tugevdatakse ajutist lahendust, millega tagatakse Jõgeva linna ja selle lähiümbruse elanikele valmisolek külmemate aegade tulekuks.

Piirkonnaalajaama ehitamisel vähendatakse ühtlasi riske analoogse põlengu kordumiseks. „Jõgeva alajaama põleng sai alguse alajaama all olnud keskpingekaabli jätkuühenduse rikkest, mille järgselt levis põleng alajaama sisemusse. Uuemate alajaamade ehitamisel oleme viimastel aastatel kasutanud lahendust, mis välistab niivõrd laastava põlengu. Alajaamade sisse ehitatakse eraldatud sektsioonid ning põlengu tekkimisel ei saa tuli levida üle kogu alajaama ehk võrgu töökindlus säilib,“ selgitas Rasmus Armas.

Ajutise alajaama hoone ehitus juba käib, juulis on plaan alustada seadmete paigaldusega. Pingestamine ning koormuse üleviimine toimub augustis, misjärel on tagatud tugevdatud lahendus, millega saab julgelt vastu minna külmemale perioodile. Sügisesel ja eriti talvisel ajal elektrivõrgu koormus märkimisväärselt kasvab ning Jõgeva inimestele ja ettevõtetele tagatakse tugevdatud lahendusega kindlus, et elektrivõrk peab vastu ka kõige külmemale talveilmale.

Elektrilevi on suurim võrguettevõte Eestis, hallates ligikaudu 60 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama. Kliente on võrguettevõttel enam kui 508 000.

Autor: Karl-Erik Kumm / Elektrilevi