Uudised

Elektrilevi koostöö taastuvelektri tootjatega tähendab mitut positiivset trendi korraga

12.08.2021

Eesti suurim jaotusvõrguettevõte Elektrilevi viis lõpule Suure-Jaani piirkonnaalajaama laiendamise, mis toob Viljandi maakonnas kaasa elektrivarustuskindluse tõusu enam kui 1900-le kliendile. Ühtlasi tagatakse investeeringuga senisest kindlam elektrivarustus Põhja-Sakala valla suurettevõttele.

Foto: Suure-Jaani alajaam. Autor: Karl-Erik Kumm / Elektrilevi

Paari aasta eest valminud Suure-Jaani alajaama oli tarvilik laiendada, kuna piirkonda lisandus suurel määral uusi tarbijaid, paljuski seotud päikeseparkide rajamise ja taastuvelektri tootmisega. 2020. aasta kevadel alanud uuendustööde tulemusena lisandus alajaama 110/15kV jõutrafo. Kahe trafoga on ümberlülituse võimekus oluliselt laiem, ka korraliste hoolduste läbiviimine klientide vaates valutum, ilma plaaniliste katkestusteta. Varasemalt ei olnud alajaamas täielik seadmete reserveerimine tagatud, uus lahendus on varustuskindluse vaates jõuline samm edasi.

Joonis1: Tänavu on Viljandimaal taastuvelektri tootmine hüppeliselt kasvanud.

„Laiendasime alajaama hoonet ja paigaldasime lisatrafo. Alajaama võimsus kasvas 16 MVA (megavoltampri) võrra. See on võimsus, millega tagaks suvise elektrivarustuse nii Mõisaküla, Abja-Paluoja kui ka Karksi-Nuia piirkonnas,“ toob Elektrilevi varahalduse juht Rasmus Armas võrdluse. „Kuna meie töödega samal ajal rekonstrueeris kõrval asuvat põhivõrgu alajaama Elering oli tööprotsessi väljakutsuvamaks osaks sobilike katkestusaegade leidmine. Graafikute klappima saamine nõudis vastutulekuid mõlemalt poolt. Elektrilevi vaates on tööd tänaseks lõpetatud ja investeering aitab kindlasti kaasa rikete arvu jätkuvale langustrendile.“

Joonis2: Viljandi maakonna Elektrilevi võrgu rikete arv 2011-2020.

Alajaama töid teostas Connecto Eesti AS, trafo tarnis S-Power OÜ. Investeeringu mahuks kujunes pisut üle 600 000 euro.


Video vaatamiseks on vajalikud turunduslikud küpsised. Küpsiste õiguseid saad muuta küpsiste seadete all. Videot saad vaadata ka Youtube'i keskkonnas.

Alates 2015. aastast on Elektrilevi Viljandi maakonna elektrivõrgu taristusse sihipäraseid investeeringuid teinud enam kui 18,5 miljoni euro eest. Ilmastikukindla võrgu osakaal on samal perioodil kasvanud 47 protsendilt 64-le protsendile.

Järgmise suurinvesteeringuna on Viljandi maakonnas juba käsil Viljandi linna elektrivõrgu uuendustööd, mis viiakse lõpule tuleva aasta esimeses pooles. Tööde käigus renoveeritakse Viljandi piirkonnaalajaam, paigaldatakse kaks uut trafot ning kaotatakse Viljandist vana 6 kV toitesüsteem. Ühtlasi renoveeritakse osaliselt olemasolevat keskpinge ja madalpinge võrku. Tööd on seotud kahe suure tarbija Viljandi Haigla ja Viljandi Spa liitumislepingute täitmisega.

Elektrilevi on suurim võrguettevõte Eestis, hallates ligikaudu 63 000 kilomeetrit elektriliine ja 25 300 alajaama. Kliente on võrguettevõttel enam kui 533 000.