Uudised

Vaata kaardilt, kas sinu krundil on piisavalt elektrivõimsust päikesepargi võrku liitmiseks

09.12.2021

Elektrilevi sai valmis vabade tootmisvõimsuste veebikaardiga, mis võimaldab esmakordselt kõigil huvilistel näha, kuhu on võimalik Eestis efektiivselt veel taastuvenergia tootmisvõimsuseid, näiteks päikesejaamu rajada. Kaardirakendusega on võimalik tutvuda Elektrilevi veebilehel.

Selleks, et päikesepargi omanik saaks võrku müüa oma toodetud elektrit, peab elektrivõrgus olema piisavalt vaba tootmisvõimsust. Elektrilevi kaardirakendusest saab vaadata, kas soovitud asukohas on võrgu läbilaskevõime piisavalt suur.

“Nii nagu kodudes peab vajalike elektriseadmete kasutamiseks olema elektrikilbis piisavalt ampreid, peab ka võrku elektrit pakkudes olema seal selleks piisavalt võimsust. Viimaste aastate tootjaliitumiste suure mahu tõttu on tekkinud Eesti elektrivõrku aga juba piirkondi, kus vaba võimsus on otsakorral. Selleks, et võrk laseks läbi rohkem elektrit kui praegusel hetkel võimalik, tuleb elektrivõrku ümber ehitada. See toob osapooltele kaasa aga suuremaid kulutusi ning võib võtta aega aastaid,” selgitas Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Kaardirakendusest on kasu ennekõike neile, kelle päikesepargi võimsus on üle 200 kW.

Ainult enda tarbeks elektri tootmine vabade võimsuste olemasolu elektrivõrgus ei eelda. See on oluline ainult siis, kui soovitakse elektrit võrku müüa. Enda tarbeks saab elektrit toota ilma täiendavate liitumiskuludeta alati ja igal pool, vaja on paigaldada vaid uus kahesuunaline arvesti.

Elektrivõrguga liitujate arv, eriti tootjaliitumiste osas, on olnud viimastel aastatel rekordiline. Kui 2018. aastal oli elektritootjaid veel alla 2000, siis 2021. aasta lõpuks on võrguga liitunud juba üle 10 000 elektritootja. See tähendab, et kolme aastaga on tootjate arv Elektrilevi jaotusvõrgus viiekordistunud.

„Vajadusest tulenevalt sai loodud vabade võimsuste kaart, mis annab kõigile huvilistele ülevaate, kus ja milliste võimsuste juures saab luua uue võrguühenduse lihtsamalt. Tänu sellele on klientidel võimalik näha, kas nende krundile lähimas keskpingeliinis on vaba liitumisvõimsust. Samuti saavad päikeseparkide arendajad sama kaardi abil otsida Eestist asupaikasid, kus võrguühenduse tagamine on soodsam,“ selgitas Härm.

Varasemalt pidi klient sama info saamiseks esitama eraldi liitumistaotluse, nüüd on see võimalik paari klikiga.

Mihkel Härmi sõnul on ühiskonnal tervikuna ambitsioon muutuda järjest keskkonnasõbralikumaks ning ka käesolev kaardirakendus loob selleks suurema aluse. „Elektrilevi eesmärgiks jaotusvõrgu ettevõttena on olla rohepöörde toetajaks ja võimaldajaks. Vabade tootmisvõimsuste info kättesaadavus võimaldab edaspidi taastuvenergia väiketootmist Eestis veelgi mõistlikumalt ja efektiivsemalt planeerida,“ kommenteeris Härm.

Uuendatud kaardirakendus on informatiivne, uueneb kord kuus ning põhineb keskpingeliinide võrguarvutustel. Kaart annab infot tootmissuunalise vaba võimsuse olemasolust vahemikus 200 kW-5000 kW. Täpse liitumistasu ja ühenduse valmimise tähtaja teadasaamiseks tuleb soovijatel esitada liitumistaotlus.

Paralleelselt tegeletakse kaardilahenduse edasiarendamisega, et juba 2023. aastal asendada praegune versioon uue interaktiivse kaardirakendusega. See võimaldab sealsamas ka esmase hinnapakkumise välja arvutada ja kohe liitumistaotluse teha.

Elektrilevi on suurim võrguettevõte Eestis, hallates ligikaudu 63 000 kilomeetrit elektriliine ja 25 300 alajaama. Kliente on võrguettevõttel enam kui 533 000.