Uudised

Elektrilevi ehitas 2021. aastal 1000 kilomeetrit ilmastikukindlat elektrivõrku

13.01.2022

Elektrilevi ehitas 2021. aastal juurde 1000 kilomeetrit ilmastikukindlat elektrivõrku, mistõttu ligi 420 000 kliendile on nüüd tagatud kvaliteetne ja riketekindel võrk. Kümne aastaga on rikete arv vähenenud ligi kolm korda. Uuendustena valmisid riketest teatamiseks veebirakendus MARU ja vabade tootmisvõimsuste veebikaart päikesejaamade rajamiseks.

„Investeerides võrgu töökindlusesse tagame võrgu töö järjepidevuse, ohutuse ja parandame klientide jaoks elektrivarustuse kvaliteeti. Seda peamiselt läbi ilmastikukindla võrgu osakaalu suurendamise ning alajaamade uuendamise ja automatiseerimise,“ ütles Mihkel Härm.

Madalpinge võrgu kooslus

Joonis: Madalpinge võrgu kooslus

Põhiliselt asendati rohkem kui 1000 kilomeetrit vanemaid paljasjuhtmelisi õhuliine nii madal- kui keskpinges ilmastikukindlamate õhu- või maakaablitega. „Õhukaablite kasutamine ja alajaamade automatiseerimine on kõige efektiivsemad lahendused võrgu töökindluse tõstmiseks,“ ütles Mihkel Härm.

„Viimase 10 aasta jooksul oleme ilmastikukindlust suurendanud eelkõige madalpinge võrgus paljasjuhtmete asendamisega.“

Ilmastikukindla võrgu maht Elektrilevi kogu jaotusvõrgus on 2021. aasta lõpu seisuga 72%, 10 aastat tagasi oli see 43%. Madalpingevõrgus on ilmastikukindlus suurenenud kümne aastaga veel rohkem - 54% (2011.a.) pealt 93%-ni (2021.a.). Seega on rikete arv võrgus vähenenud ligi kolm korda (28709 rikkelt 11 998 rikkeni). Ilmastikukindlas võrgus olevatest klientidest 89% kogesid eelmisel aastal kas ainult üht või mitte ühtegi riket.

Rikked

Elektrilevi on suurim võrguettevõte Eestis, hallates ligi 63 000 kilomeetrit elektriliine ja 25 300 alajaama. Kliente on võrguettevõttel 533 000.