Uudised

Elektrivõrguga liituvate tootjate arv on viiekordistunud

13.01.2022

2021. aastal investeeris Elektrilevi kokku 95 miljonit eurot elektrivõrguga liitumisteks ja töökindluse tõstmiseks. Kui 2018. aastal oli elektritootjaid veel alla 2000, siis 2021. aasta lõpuks on võrguga liitunud juba üle 10 000 elektritootja.

„Liitumistega seotud investeeringud olid möödunud aastal kõigi aegade suurimad, mis ühelt poolt on seotud üldise majandusaktiivsusega, kuid teiselt poolt paljude uute elektritootjate, näiteks päikeseparkide liitumisega jaotusvõrku,“ ütles Elektrilevi juht Mihkel Härm.

Elektrilevi ehitas möödunud aastal valmis liitumised 2565 elektritootjale, mistõttu lisandus elektrivõrku 292 MW täiendavat tootmisvõimsust. Nendest 54% olid mikrotootjad ehk kuni 15 kW võimsusega tüüpiliselt kodu juurde ehitatud jaamad, mille võrguühendus rajati keskmiselt 20 päevaga. „Lisandunud tootmisvõimsus ületab Auvere elektrijaama võimsuse,“ tõi Mihkel Härm võrdluseks näite.

2021. aastal käivitus Elektrilevi uus veebirakendus MARU, kus tarbijatel on võimalik jagada Elektrileviga kiirelt ja lihtsalt kiireloomulist rikkeinfot. Näiteks kui tarbimiskohas on elektrikatkestus või on märgatud elektriga seotud ohtlikku olukorda.

„MARU veebirakendus on tarbijate poolt hästi vastu võetud,“ ütles Mihkel Härm. „Eriti hästi oli seda näha oktoobri lõpu tormi ajal. Kui igapäevaselt on kaardil sessioone ja kasutajaid kuni paarsada, siis tormi ajal kasutati kaarti rohkem kui 5000 korral. Ka rikkeinfot edastatakse sealtkaudu edukalt, mis vähendab infotelefonide koormust. Rakendust kasutatakse ka ajakohase rikkeinfo vaatamiseks – kus rikked esinevad ja mis on prognoositav likvideerimise aeg.“

MARU kaudu laekunud rikketeated

MARU kaudu laekunud rikketeated

Elektrilevi sai möödunud aastal valmis vabade võimsuste veebikaardi, mis võimaldab esmakordselt kõigil huvilistel näha, kuhu on võimalik efektiivselt veel taastuvenergia tootmisvõimsuseid rajada, nt päikesejaamu. Kaardirakendusega saab tutvuda: www.elektrilevi.ee/vabad-voimsused.

Sel aastal on jätkuvalt esmatähtis elektrivõrgu töökindlust veelgi paremaks muuta – tõstame selleks võrgu ilmastikukindlust ja uuendame alajaamasid. Lisanduvad liitumistega seotud investeeringud ja meie enda investeeringud võrgu läbilaskevõime suurendamiseks, et ka edaspidi saaks võrguga liituda uusi elektritootjaid.