Uudised

Taastuvelektri mikrotootjate buum jätkub ka sel aastal

28.02.2022

Käesoleva aasta jaanuaris esitati Elektrilevile 1242 elektritootja liitumistaotlust. Seda on pea tuhat taotlust rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Kõige rohkem soovitakse liituda mikrotootjana ehk kuni 15 kilovatise (kW) võimsusega päikeseelektrijaamaga.

“2020. aastal lõppenud kuni 50 kW elektritootjate toetusskeemi mõju on endiselt tunda, samuti on liitunud rekordhulk mikrotootjaid. Uutest taotlustest on näha, et liitujatel on huvi osaleda ka taastuvenergia vähempakkumistel ning otsitakse piirkondi, kuhu saaks võimalikult mõistlike kuludega rajada võimalikult suuri elektrijaamasid. 2022. aastal jätkame liitumisprotsessi lihtsustamise ja digitaliseerimisega ning elektritootjate suurte liitumismahtude väljaehitamisega, et soodustada süsinikuvaba ja soodsama hinnaga taastuvelektri võrku lisandumist,“ kommenteeris Elektrilevi juht Mihkel Härm.

Jaanuari seisuga oli Elektrilevi võrgus üle 10 600 elektritootja. Nende maksimumvõimsus kokku ulatub üle 485 megavati (MW), mis katab umbes pool suvisest tarbimisest. Kõik eelmisel aastal liitunud elektritootjad kasutasid taastuvaid energiaallikaid, enamik neist päikesejaamasid. Viimase kolme aastaga on päikeseelektrijaamade tootmisvõimsus kasvanud Elektrilevi võrgus enam kui 9 korda – 41 MW-lt 385 MW-ni.

Jaanuaris esitatud 1242 liitumistaotlust jagunesid järgmiselt:

  • üle 15 kW elektritootjad: 485 taotlust ja koguvõimsus 285,8 MW;
  • kuni 15 kW ehk mikrotootjad: 757 taotlust ja koguvõimsus 8,9 MW.
  • Elektritootja liitumislepinguid sõlmiti jaanuarikuus 231. Sealhulgas:

  • üle 15 kW elektritootjad: 69 lepingut ja koguvõimsus 29,8 MW;
  • kuni 15 kW ehk mikrotootjad: 162 lepingut ja koguvõimsus 1,7 MW.
  • Jaanuarikuus valmis võrguühendus kokku 250 elektritootjale. Sealhulgas:

  • üle 15 kW elektritootjad: 52 tükki koguvõimsusega 13,9 MW;
  • kuni 15 kW ehk mikrotootjad: 198 tükki koguvõimsusega 2,2 MW.