Uudised

Elektrilevi 2022. aasta investeeringud

30.03.2022

Meie töökas meeskond panustab igapäevaselt selle nimel, et muuta elektrivõrguteenus järjest töökindlamaks. See kõik nõuab lisaks inimressursile ka rahalisi ressursse.


Investeerimisobjektide valikul arvestame elektrivõrgu töökindlusega kogu Eestis. Investeeringute kava koostamisel oleme arvesse võtnud liini ja alajaamaga ühendatud klientide hulka ning elutähtsa teenuse osutajaid, liini seisukorda ja potentsiaalset rikkeohtu, looduslikke tingimusi kui ka teiste infrastruktuuride paralleelseid uuendamise plaane. Kokku investeerib Elektrilevi sel aastal töökindluse parandamiseks ligi 50 miljonit eurot.

Investeeringud 2022 piirkonniti

Selleks, et elekter oleks meie klientidele kogu aeg kättesaadav, tuleb meil pidevalt hoolitseda elektrivõrgu eest ja jälgida, et kõik vajalikud seadmed oleksid töökorras. See võib kaasa tuua plaanilisi katkestusi, mis on vajalikud elektrivõrgu hooldamiseks ja uue võrgu ehitamiseks. Katkestused võivad tekitada ebamugavusi, aga see kõik on vajalik, et võrguteenust järjest töökindlamaks muuta.

Elektrivõrgu töökindluse kõrval on elektrivõrgu arengut oluliselt mõjutama hakanud võrgu tugevdamine taastuvenergia tootmise võimaldamiseks. Varasemate riiklike toetusskeemide raames on jaotusvõrku ühendatud u 400 MW elektritootjaid. Energiahindadest mõjutatult on huvi taastuvenergia tootmise võrku ühendamiseks üle Eesti kasvanud ja soovitud mahud on ületanud juba igasugused prognoosid.

Selleks, et elektrivõrku oleks ka edaspidi võimalik uusi tootmisüksuseid ühendada, on vajalik elektrivõrgu läbilaskevõimet suurendada. Lisaks töökindlusinvesteeringutele on Elektrilevi esitanud riigile ettepaneku erakorraliselt toetada elektrivõrgu läbilaskevõime suurendamiseks mõeldud investeeringuid 55 miljoni euro ulatuses. Kokku saaks 55 miljoni euro eest üle Eesti võrku võimsust juurde 700 MW. Praegu on Elektrilevi võrgus umbes 400 MW jagu päikeseelektriparke, mis katavad ilusal suvepäeval kaks kolmandikku kogu Eesti elektritarbimisest. Lisainvesteeringute korral võib Eestist paari aasta pärast saada päikeseelektrit eksportiv riik.

2022. aasta investeeringud

Investeeringud maakonniti

Investeeringud Harjumaal 2022

Planeeritavad investeeringud

8 459 487 €

Suuremad investeerimisobjektid Harjumaal

  • Riisipere piirkonnaalajaama keskpinge võrgu sidumine
  • Tallinna Kopli piirkonnaalajaama fiider 619 rekonstrueerimine
  • Tallinna Endla piirkonnaalajaama fiider 617 rekonstrueerimine
  • Tallinna jaotusalajaam 604 rekonstrueerimine
  • Kiili alevi üleviimine 20 kV-le esimene etapp kolmest
  • Saku-Kasemetsa fiidri rekonstrueerimine
  • Nõva-Keibu fiidri rekonstrueerimine