Uudised

Märtsist pikenes Elektrilevi klientidele soodsama ööhinna kasutamise aeg ja lisandusid uued võrgupaketid

30.03.2022

Kõige suurem muudatus puudutab öist edastustasu. Kliendi jaoks on kahtlemata positiivne see, et öise ehk soodsama edastustasu kasutusaeg pikeneb tööpäevadel ühe tunni võrra ja hakkab kehtima aastaringselt kella 22.00-st kuni 7.00-ni. Samuti hakkab soodsam edastamistasu edaspidi ööpäevaringselt kehtima lisaks nädalavahetustele ka esmaspäevast reedeni olevatel riiklikel pühadel. Loen rohkem siit »

Varasemalt kehtis päevatariif talveajal
kell 7-23 ja suveajal kell 8-24.
Enne kehtis tööpäevale langeval riigipühal päevatariif.
1. märtsist 2022 kehtib päevatariif aastaringselt kell 7.00-22.00. Märtist kehtib kõikidel riigipühadel 24h öötariif.

MIS MUUTUS KAASA TOOB?

Soodsam öötariif riiklikel pühadel ja uute 4-tariifsete võrgupakettide kasutamise võimaldamine toob kaasa vajaduse elektriarvestil kuvatava näidu ülemineku üldnäidule. Kui seni näitas elektriarvesti eraldi öö- ja päeva näitu, siis alates märtsist näeb elektriarvestil ainult ühte näitu ehk üldnäitu.

Arvesti mõõdab tarbimist jätkuvalt tundide lõikes ning selle alusel tehakse ka tarbitud elektri arvestused vastavalt valitud võrgupaketile. See tähendab, et arvestatakse päeva- ja ööhinda või 4-tariifse võrgupaketi hindu vastavalt sellele, millisel ajal elektrit on kasutatud.

Arvestite seadistamine toimub automaatselt ühe aasta jooksul. Kui teie arvestil kuvatakse jätkuvalt päeva- ja öönäitu, siis juhime tähelepanu, et need ei arvesta 2022. aasta märtsist muutunud päeva- ja ööhinna kehtivusaegadega.

Detailset tarbimist päeva- ja ööhindade või 4-tariifse paketi hindade lõikes saab klient vaadata võrguteenuse arvelt või Elektrilevi iseteeninduses tarbimisajaloo alt, laadides alla csv faili oma tarbimise andmetega. Loen rohkem siit »

UUED 4-TARIIFSED VÕRGUPAKETID


Märtsi algusest lisandusid Elektrilevi võrgupakettide valikusse uued 4-tariifsed paketid, mis võimaldavad suunata oma tarbimist soodsamale ajale ja seeläbi vähendada võrgutasu kulu.

Uute pakettidega on klientidele loodud rohkem võimalusi nihutada elektritarbimine talvisel perioodil, kui tarbimine võrgus on suurem, soodsama hinnaga perioodidele. See annab võimaluse elektrikulu teadlikumalt juhtida ja võrguteenuse arvet vähendada.

VAATAN LÄHEMALT