Uudised

Elektrilevi mikrotootjate esimese kvartali liitumised rekordtasemel

08.04.2022

2022. aasta esimeses kvartalis esitati Elektrilevile 3354 elektritootja liitumistaotlust, mida on 2368 taotlust rohkem kui eelmisel aastal samal ajal ehk liitumistaotluste arv on kasvanud üle kolme korra. Kõige populaarsem on endiselt liitumine mikrotootjana ehk kuni 15 kilovatise (kW) võimsusega päikeseelektrijaamaga. Kui 2021. aastal lisandus kokku ligi 600 mikrotootjat, siis 2022. aasta kolme kuuga lisandus 536 mikrotootjat.

2022. aasta esimesel kvartalil lisandunud 536 mikrotootjast 181 olid nanotootmisseadme (võimsus alla 0,8 kW) kasutajad ehk tarbijad, kes tootsid osa enda jaoks vajaminevast elektrienergiast (nt mobiili laadimiseks) kohapeal. Elektritootjaid (võimsus üle 15 kW) lisandus 2022. aasta esimeses kvartalis 282 (koguvõimsusega 13 MW).


Märtsikuu lõpuks oli Elektrilevi võrgus elektritootmist kokku 11 434 tarbimiskohas, millest 4951 olid mikrotootjad (võimsus kuni 15 kW), sh 225 nanotootmiseadme kasutajat ja 6483 elektritootjat (võimsusega üle 15 kW). Elektritootmise võimsust võrgus oli 31. märtsi seisuga kokku 503 MW, sh päikeseelektrijaamade võimsus 405 MW.

“Hea meel on tõdeda, et nii suur osa eesti inimestest panustab ise rohepöördesse ning teeb konkreetseid samme selleks, et oma elektritarbimine keskkonnasõbralikumaks muuta. Esimese kvartali jooksul oleme saanud juba pea sama palju mikrotootja liitumistaotlusi, kui terve eelmise aasta peale kokku ja tundub, et tõus jätkub. Tulles klientide soovile vastu, menetlesime Kredexi äsja avanenud toetusmeetme tõttu tootjaliitumisi ka nädalavahetusel, et ootejärjekorda lühendada. Kõigil liitujatel palume siiski pakkumise saamisel kannatust varuda,“ kommenteeris Elektrilevi juht Mihkel Härm.

„Tootjaliitumiste suur huvi on kaasa toonud ka pisut segadust võrgulepingu tingimustes, nimelt on mitmeid kliente, kes on võrku andnud rohkem energiat, kui lepingutingimustes kokku lepitud. Palume kõigil üle kontrollida kasutatava tootmisseadme seadistused ja viia need vastavusse sõlmitud lepinguga. Võrguühenduse läbilaskevõime suurem kasutamine võib kaasa tuua häireid elektrivõrgus ning mõjutada meie kõigi elektriseadmete töökindlust ja ohutust,“ lisas Härm.

2022. aasta märtsis esitati Elektrilevile 1111 elektritootja liitumistaotlust, mida on 670 taotlust rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.

Märtsis esitatud 1111 liitumistaotlust jagunesid järgmiselt:

 • üle 15 kW elektritootjad: 291 taotlust ja koguvõimsus 134,8 MW;
 • kuni 15 kW ehk mikrotootjad: 820 taotlust ja koguvõimsus 9,5 MW.
 • Elektritootja liitumislepinguid sõlmiti märtsikuus 414. Sealhulgas:

 • üle 15 kW elektritootjad: 71 lepingut ja koguvõimsus 37,6 MW;
 • kuni 15 kW ehk mikrotootjad: 343 lepingut ja koguvõimsus 3,8 MW.
 • Märtsikuus valmis võrguühendus kokku 283 elektritootjale. Sealhulgas:

 • üle 15 kW elektritootjad: 67 tükki koguvõimsusega 18,7 MW;
 • kuni 15 kW ehk mikrotootjad: 216 tükki koguvõimsusega 2,5 MW.
 • Illustreeriv tabel elektritootmise kohta Elektrilevi võrgus 2019.-2022.a (I Kv)

  Elektrilevi webinar "Kuidas saada mikrotootjaks?" toimub 12. aprillil kl 16.00. Täpsem info SIIN