Uudised

Elektrilevi võrk Lääne-Saaremaal on tootjaliitumisteks täis

15.06.2022

Inimeste huvi taastuvenergia vastu on viimaste aastatega hüppeliselt kasvanud. Kahjuks ei ole Elektrilevi ega Eleringi võrk sellisteks suurteks võimsuste muudatusteks valmis ning teatud piirkondades on võrgutugevduste tõttu klientidele tehtavad pakkumised väga kõrge maksumusega. Kui varasemalt on selline olukord tekkinud Hiiumaal, siis tänaseks on sarnane olukord ka Lääne-Saaremaal.

Tuletame meelde, et enda tarbeks kasutatava elektri tootmine on Saaremaal igas piirkonnas endiselt võimalik.

„Uutel tootjaliitumistel tuleb arvestada, et Lääne- Saaremaa piirkonnas on 35kV pingel olevates liinides vaba võimsus ammendunud ja täiendavate tootjate liitumiseks on vajalik olemasolevate elektriliinide läbilaskevõimet suurendada. Lääne-Saaremaal on mitmete juhtumite puhul vajalike võrgutugevduste maksumuseks ca 2 000 000 miljonit eurot või isegi rohkem. Selline olukord on tekkinud Nasva, Läätsa, Kihelkonna ja Sõrve poolsaare tulevaste potentsiaalsete tootjatega,“selgitas kriitilist olukorda antud piirkonnas Elektrilevi varahalduse valdkonna juht Rasmus Armas.

„Elektrilevi on juba alustanud Leisi ja Läätsa piirkondasid ühendava 35kV õhuliini rekonstrueerimisega. Liini läbilaskevõime kasvab tänu suurema ristlõikega juhtme paigaldamisele kolm korda ning tulevikus suureneb liini pinge tõstmisel 110 kV-ni liini läbilaskevõime veelgi. Antud liini ehitustööde hanke saab välja kuulutada peale kohaliku omavalitsuse ehitusteatise väljastamist. Kui ehitusteatis väljastatakse lähiajal, siis saaksime töödega alustada 2023. aasta kevadel. Kohtumiselt Saaremaa Vallavalitsuse esindajatega saime kindlust, et tegutseme ühise eesmärgi nimel ning teeme selleks ka vastavaid samme,“ lisas Armas.

Samal ajal on vajalik võrgu tugevdamine Kuressaare ja Läätsa vahelistel liinidel, mis koos Leisi ja Läätsa vahelise liini pinge tõstmisega 110 kV-ni vajavad täiendavalt üle 22 miljoni euro investeeringuid. Lisaks on põhivõrgu suunalise tootmisvõimsuse suurendamine tänaseks väga kulukaks muutunud – Kuressaare juures olevas Sikassaare alajaamas on 1 MW võimsusega tootja liitmiseks vajalik 34 miljonit eurot investeeringuid põhivõrgu liinide välja vahetamiseks. Elektrilevi on riigiga antud probleemi arutanud ning üheskoos otsitakse parimat lahendust.

Pakkumiste täpne kalkulatsioon võtab aega, kuna Elektrilevi insenerid arvutavad iga juhtumi eraldi läbi. Palume mõistvat suhtumist, kuna pakkumiste väljastamine võib praegusel ajal võtta aega rohkem kui 60 päeva.

Tutvu Elektrilevi vabade võimsuste kaardiga »