Uudised

Elektrilevi ennetab elektrivõrgu rikkeid NetFixiga

24.08.2022

Alates 2020. aastast on NetFix aidanud Elektrilevil ära hoida ligi 300 Eesti elektrivõrgu riket, säästes nii aega kui ka raha.

NetFix on elektrivõrgu tervise monitoorimise ja rikete ennetamise tööriist, mis kasutab andmete kogumiseks kaugloetavaid arvesteid. Probleemi lahendamine enne selle tekkimist on turvalisem ja kuluefektiivsem kui probleemide tagantjärele lahendamine.


NetFix töötab tänu nutikale elektrivõrgule

Mis puudutab digitaliseerimist, siis Eesti on selles küsimuses paljudest riikidest kaugel ees. Elektrilevi paigaldas aastatel 2011-2016 enam kui 650 000 kaugloetavat arvestit. Elektrilevi vastutab 60 000 km madal- ja keskpingeliinide töökindluse eest, millest üle 70% on õhuliinid, mis on avatud keskkonnamõjudele. Aastas tekib madalpinges ligikaudu 7700 riket, mis moodustab 64% rikete koguarvust.

NetFix töötati välja selleks, et ennetada rikete tekkimist, monitoorida võrgu seisukorda, parandada kliendi rahulolu ja investeerida kokkuhoiu arvelt rohkem ressurssi võrgu kindlusesse. NetFix kasutab Elektrilevi nutikaid kaugloetavaid arvesteid probleemide tuvastamiseks.

Võrgutõrget saab ennetada

Enne NetFixi jäid anomaaliad mitu kuud avastamata, kuni lõpuks põhjustasid võrgus rikke. Selle tulemuseks oli see, et kliendid helistasid ja andsid teada teenuse katkestusest. Siis tuli Elektrilevil probleem tagantjärele lahendada ning mõnel juhul tuli klientidele hüvitada ka tekkinud kahju.

NetFixiga avastatakse ja jälgitakse võrgu kvaliteedi kõrvalekaldeid, seejärel võetakse kasutusele ennetavad meetmed ja vajadusel tehakse parandustöid. See mitte ainult ei hoia ära elektrikatkestusi, vaid suurendab ka võrgu ohutust. Ja lõpuks säästab aega ja raha.

Kaks näidet

Ühes alajaama piirkonnas esines kahe kuu jooksul viis riket. Iga kord, kui kaitse välja lülitus, lülitati see uuesti sisse, kuid vea põhjust ei leitud. Lõpuks põles katkestusi põhjustanud klemm maha ning põhjustas uue rikke, mille peale tuli kliendi kaebus. Rikke parandamine läks Elektrilevile maksma 3000€. Ajalooliste andmete pealt kontrollides oleks NetFixi kasutamisel probleemi põhjus juba 1,5 kuud enne esimest riket tuvastatud.

NetFixi abil tuvastati ühes teises madalpinge alajaamas klientidel ebakvaliteetne pinge. Algoritmid ennustasid põhjuseks defektse kontaktühenduse. Ennetava hoolduse käigus avastati ning korrastati problemaatilised kontaktühendused alajaamas, mis olid korrodeerunud. Tänu ennetustööle hoiti ära rike ning ennetamise tulemusena säästeti 77% kuludest.

Kokkuhoid ja ohutus

2021. aastal tehti ennetavat remonti 300 defekti parandamiseks, mis oleks läinud maksma kuni 145 000 €. Sel aastal prognoositakse, et NetFix aitab remondikuludelt kokku hoida ca 430 000 €. Alates 2020. aastast on NetFix tuvastanud 400 viga, millest 13 kontakti viga oleks võinud teoreetiliselt üle minna lisaks katkestusele isegi tulekahjuks nii alajaamades kui kodudes.