Uudised

Elektrilevi on taastanud 20 000 kliendi elektrivarustuse

17.10.2022

Alates eilsest õhtust kuni praeguseni on tormi tõttu Elektrilevi võrgus olnud 70 keskpinge riket, millest 48 on lõpetatud ja 22 on veel töös. Samuti on Elektrilevi üle Eesti likvideerinud 37 madalpinge riket. Rikked puudutasid ca 21 000 klienti, kellest 20 000 on elektri praeguseks tagasi saanud. Elektrita on veel 865 klienti ehk töö jätkub veel hiliste õhtutundideni.


NB! Elektrilevi palub kõigil elektrikatkestustest teada anda rakenduse MARU kaudu. See võimaldab elektririkete korral kiiret infovahetust kliendi ja Elektrilevi vahel.

Jooksvat infot katkestuste arvu ja piirkondade kohta saab jälgida Elektrilevi katkestuste kaardilt.