Uudised

Elektriühendus on taastatud ca 25 300 kliendil

20.01.2023

Eile, 19. jaanuari öösel hakkas sadama rasket lund ja Kagu-Eestist alates põhja poole oli lumesadu väga intensiivne ning põhjustas mitmel pool Mandri-Eestis elektrikatkestusi. Kõige ulatuslikumad rikked olid Harju-, Rapla- ja Pärnumaal. Suurem osa rikkeid on täna õhtuks lahendatud ning elektriühendus taastatud ca 25 300 kliendil.

Raske lumesaju tõttu on palju puid ja oksi murdunud ning põhjustanud ulatuslikke elektrikatkestusi üle kogu Mandri-Eesti. Elektrilevi rikkebrigaadid on rikete likvideerimisega tegelenud rohkem kui ööpäeva ja tööd jätkuvad endiselt suurendatud jõududega. Lisaks kasutati rikkekohtade kaardistamiseks droone.

„Täna hommikul alustasid rikete likvideerimisega kokku pea 60 brigaadi. Tööd käivad kahes vahetuses ööpäevaringselt ja enamus rikkeid on täna õhtuks lahendatud,“ ütles Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

„Raskest lumest põhjustatud rikked oleme kõik korda teinud Järva-, Jõgeva-, Lääne-Viru- ja Põlvamaal. Kõige rohkem elektrikatkestusi oli Harju-, Rapla- ja Pärnumaal. Seal on enamus juba korda tehtud, kuid viimaste rikete lahendamisega võib aega minna laupäeva õhtuni,“ sõnas Härm.

Elektrilevi kriisikomisjon teeb koostööd kohalike omavalitsustega, tuvastamaks prioriteetseid objekte, kuhu generaatorid paigaldada. Samuti ollakse aktiivses suhtluses päästeametiga ning kasutusel on nende eritehnika.

NB! Elektrilevi palub kõigil elektrikatkestustest teada anda rakenduse MARU kaudu. See võimaldab elektririkete korral kiiret infovahetust kliendi ja Elektrilevi vahel.

Jooksvat infot katkestuste arvu ja piirkondade kohta saab jälgida Elektrilevi katkestuste kaardilt.