Uudised

Koduse elektrisüsteemi ohutus – iga koduomaniku kohustus

20.04.2023

Elektriga seoses räägime palju varustuskindlusest ehk sellest, kuidas riik koos võrguettevõtetega tagab, et Eesti kodud oleks alati valged ja soojad. Märksa vähem pöörame aga tähelepanu oma koduseinte vahele jäävale elektrisüsteemile, mille korrashoid on iga koduomaniku enda vastutus. Paraku peitub rikkis elektrisüsteemis palju ohte, mille ennetusega tasub tegeleda juba täna

Päästeameti viimaste aastate statistika näitab, et elektrist tingitud tulekahjude arv on tõusnud ca 30%. Üle 60% Eestis puhkevatest tulekahjudest on seotud elektripaigaldistega ehk põhjustatud elektrikilbist, juhtmestikust, harukarpidest, pistikupesadest ja pikendusjuhtmetest. Need on päris hirmutavad numbrid.

Analüüsi järgi said elektriseadmetest põhjustatud tulekahjud kõige sagedamini alguse järgnevast viiest kodumasinast: külmkapp, pesumasin, veeboiler, televiisor ja elektripliit. Ilmselt on siinkohal oluline tegur see, et need masinad on pidevas kasutuses, samas, enamasti ei muudeta nende asukohta. Statsionaarsetele kodumasinatele koguneb aga olmetolmu, mis suurendab riski tulekahjuks.

Seega on väga oluline järgida kodus ohutust nii igapäevaselt kui teha vähemalt kord aastas põhjalik elektrisüsteemi ja seadmete ülevaatus.

Kuidas muuta kodune elektrisüsteem ohutuks? Toome välja 10 soovitust, mille abil igaüks juba täna astuda samme ohutuse suurendamiseks:

1. Selgita välja, kus asub sinu kodu elektrikilp ja peakaitse

 • Leia elektrikilbis peakaitse, millega saab ohu korral kogu elektriringi kiiresti välja lülitada.
 • Vaata, kas sinu elektrikilp on korrektselt elektriohu märgiga tähistatud.
 • 2. Kontrolli, et elektrikilp ja kodune elektrijuhtmestik oleks kaasaegsed ning töökorras

 • Ilma katteta harukarbid, väljaturritavad juhtmed ning valesti teostatud ühendused on üheks tõsisemaks ohuks meie kodudes.
 • Kui kahtled, siis kutsu elektrijuhtmestikku kohapeale hindama spetsialistid.
 • Koduseid elektritöid telli tegema ainult vastava väljaõppe saanud elektritööde tegijad.
 • 3. Kasuta pikendusjuhtmeid õigesti

 • Ära pikenda pikendusjuhet teise pikendusjuhtmega ja ära ise paranda ega monteeri mitut juhet omavahel kokku.
 • Jälgi pikendusjuhtme korpusel märgitud ühendusvõimsusi. Kasuta pikendusjuhet ainult ajutisteks ühendusteks väiksemate võimsuste korral.
 • Tubaseid pikendusjuhtmeid on keelatud kasutada välitingimustes ja niisketes ruumides!
 • Ära pane pikendusjuhtmete peale riideid või kergesti süttivaid esemeid.
 • 4. Ära kasuta valgustites lubatust võimsamaid elektripirne

 • Valima peab valgusallika, mis on väiksem või võrdne tootja poolt lubatud võimsusega.
 • Vale võimsusega elektripirni kasutamine võib kaasa tuua ülekuumenemise ja põlengu.
 • Jälgi valgustite kasutusjuhiseid: kas valgusti on mõeldud kasutamiseks kuivas ja tubastes tingimustes, välitingimustes või niisketes ruumides.
 • 5. Muuda kodune elektrisüsteem laste ja lemmikloomade jaoks ohutuks

 • Väikelaste jaoks on kõige ohtlikumad pistikupesad - hea on pistikupesadele paigaldada lapselukk.
 • Räägi lastega elektriga seotud ohtudest, sealhulgas elektriliinide ja alajaamadega seotud ohtudest.
 • Õpeta lapsi elektriseadmeid õigesti kasutama.
 • 6. Ära jäta kasutuseta laadijaid seinakontaktidesse

 • Ülepinge, äikese ja võrgu või laadija rikke tagajärjel võib sellest saada alguse tulekahju.
 • 7. Ära kasuta sülearvutit voodis

 • Kuna sülearvuti jahutus käib alaküljel olevate jahutusribide kaudu, tohib seda kasutada siledatel tugevatel pindadel. Näiteks voodile asetatud sülearvuti võib üle kuumeneda ja süttida.
 • 8. Vaata regulaarselt üle oma kodused elektriseadmed

 • Veendu, et koduste elektriseadmete korpused on terved ja kõik vajalikud katted olemas.
 • Seadmete õhuvõtuavad peavad olema puhtad ja vabad: seade vajab normaalseks jahutuseks õhku.
 • Pööra tähelepanu, et seadmed ei muutuks kasutamise ajal ebaloomulikult tuliseks.
 • Kontrolli, et seadmete toitejuhtmed on ilma vigastusteta: puuduvad sisselõiked, isolatsiooni vigastused, koduloomade närimisjäljed, muljumise jäljed jms.
 • 9. Vaheta vanad seadmed välja

 • Üle kümne aasta vanustel seadmetel võivad hakata tekkima erinevad vead ja vähenema energiatõhusus ning tõuseb tulekahju oht.
 • 10. Tuleta meelde, kuidas käituda õigesti elektrilöögi korral: lülita kohe vool välja, helista 112, anna vajadusel esmaabi.