Uudised

Elektrilevi juhatus laieneb

15.06.2012
Tänasest laieneb võrguettevõtja Elektrilevi juhatus kolmeliikmeliseks. Juhatuse uued liikmed on Tarvi Thomberg ja Jaanus Tiisvend, juhatuse esimehena jätkab Tarmo Mere.

Ühtlasi muutub ettevõtte struktuur. Seni otse juhatajale allunud 13 osakonda jagunevad nüüdsest nelja valdkonna vahel, milleks on kliendihaldus, varahaldus, strateegiline juhtimine ja administratsioon.

„Muudatustel on kaks tähtsaimat eesmärki. Esiteks tuua senisest veelgi enam fookusesse kliendi vajadustest lähtuv juhtimine. Võrk ja selle töökindlus on küll elektrivarustuse tagamisel äärmiselt tähtis, kuid kogu meie tegevus toimub siiski mitte raua, vaid klientide nimel. Uuenduste teine eesmärk on suurendada efektiivsust töökorralduses, nii et kõik osakonnad tegutseksid parimas koostöös ühiste sihtide nimel," selgitas Elektrilevi juhatuse esimees Tarmo Mere.

Kliendihalduse valdkonda, mis ühendab klientide teenindamisega seotud üksusi, asub juhtima juhatuse liige Tarvi Thomberg. 2004. aastal Elektrilevis tööle asunud TTÜ elektroenergeetika haridusega Thomberg juhtis enne tänast struktuurimuutust mõõteteenuste osakonda.

Varahalduse valdkonda, mis hõlmab elektrivõrgu toimimise eest vastutavaid osakondi, hakkab juhtima juhatuse liige Jaanus Tiisvend. TTÜ energiatehnika haridusega Tiisvend liitus Elektrileviga 1995. aastal ja töötas enne juhatuse liikmeks saamist käiduosakonna juhatajana.


Elektrilevi OÜ
Elektrilevi (endise nimega Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ) on võrguettevõtja, kes toob elektri kohale kodudesse ja ettevõtetesse ning hooldab ja uuendab elektrivõrku. Ettevõte haldab ligikaudu 61 000 kilomeetrit elektriliine ja enam kui 22 000 alajaama. 2011. aastal investeeris Elektrilevi võrku 73 miljonit eurot, sel aastal on kavandatud investeeringumahuks 97 miljonit eurot. Elektrivõrgu parandamisse on ettevõte igal aastal suunanud kogu ärikasumi.

Lisainfo:
Kaarel Kutti
Kommunikatsioonispetsialist
Elektrilevi OÜ
T: 55 54 1989
kaarel.kutti@elektrilevi.ee