Uudised

Elektrilevi investeeris rikete ulatuse vähendamiseks 2,1 miljonit eurot

20.12.2012
Elektrilevi on käesoleva aasta jooksul elektrivõrku paigaldanud 2,1 miljoni euro eest automaatikat, mis aitab rikete korral vähendada elektrita jäävate klientide hulka ja lühendada katkestuste kestust. Aastate jooksul tehtud investeeringud võrguautomaatikasse on ainuüksi tänavu aidanud katkestusi ära hoida 184 400 majapidamisel.

„Automaatika on üks kuluefektiivsemaid viise rikete mõju vähendamiseks. Paigaldatavad lülitid ja rikkeindikaatorid aitavad kaasa sellele, et rikke korral jääks elektrita võimalikult vähe kliente ja katkestuse saaksime kõrvaldada võimalikult kiiresti," selgitas Elektrilevi varahalduse valdkonna juht Jaanus Tiisvend. Tema sõnul hakkab aga automaatikaseadmete hulk võrgus jõudma oma optimaalse piirini ja edasi saab elektrivarustuse kvaliteedis nähtavat hüpet saavutada eelkõige võrgu uuendamise abil.

Koormuslahklülitid ja võimsuslülitid aitavad eraldada liiniosasid, nii et rikke korral ei kanduks selle mõju edasi teistele liinilõikudele ja elektrita jääks vähem kliente. Rikkeindikaatorite abil saab oluliselt kiirendada näiteks liinile langenud puu täpse asukoha kindlaks tegemist. „Pikkadel metsaliinidel rikete otsimine on väga aeganõudev ja just rikkekoha leidmiseks kulub enamasti rohkem aega kui rikke kõrvaldamiseks," selgitas Tiisvend.

Metsarikkamates piirkondades võivad rikkeid põhjustada tugeva tuulega liine hetkeks puudutanud oksad, mis jätavad lühise tõttu majapidamised elektrita. Võrku paigaldatud automaatne võimsuslüliti proovib liini ilma dispetšeri sekkumiseta taaspingestada paarikümne sekundi jooksul. Seega varem rikkemeeskonna sekkumist vajanud katkestus laheneb kliendi jaoks senise paarikümne minuti asemel sekunditega.

Võrgu uuendamine ja paigaldatud automaatika on lisaks mõjutatud klientide arvule vähendanud ka katkestuste kestust. Kui möödunud aasta 9 kuu jooksul oli ühe katkestuse keskmine pikkus kliendi kohta 119 minutit, siis sel aastal 92 minutit ehk ligi veerandi võrra vähem.

Elektrilevi on võrguettevõtja, kes toob elektri kohale kodudesse ja ettevõtetesse ning hooldab ja uuendab elektrivõrku. Ettevõte haldab ligikaudu 61 000 kilomeetrit elektriliine ja enam kui 22 000 alajaama. 2011. aastal investeeris Elektrilevi võrku 73 miljonit eurot, sel aastal on kavandatud investeeringumahuks 97 miljonit eurot. Elektrivõrgu parandamisse on ettevõte igal aastal suunanud kogu ärikasumi.

Lisainfo:
Kaarel Kutti
Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist
Tel: 55 54 1989