Uudised

Konkurentsiamet kinnitas Elektrilevi uued võrgutasud

28.09.2012
Eile kooskõlastas Konkurentsiamet uuest aastast jõustuvad Elektrilevi võrgutasud. Tulenevalt põhivõrguettevõtja Eleringi muutunud hinnast ja avatud elektriturul kallinevast kaoenergiast tõusevad Elektrilevi võrgutasud 1. jaanuarist keskmiselt 0,25 sendi võrra kilovatt-tunni kohta.

Keskmise võrgutasu muutusest 0,16 s/kWh on tingitud kallinevast Eleringi ülekandeteenusest, mis moodustab Elektrilevi võrgutasu maksumusest ligikaudu kolmandiku. Ülejäänud 0,09 s/kWh on põhjustatud suurenevatest kuludest kaoenergiale, kuna võrgu kao katmiseks tuleb võrguettevõtjal uuest aastast elektrit osta avatud turult. Mõlemad hinnamuutuse põhjused on Elektrilevi jaoks ettevõtte välised kulud, mille muutumisel näeb metoodika ette võrgutasu korrigeerimise muutunud kulude võrra.

Elektrivõrgu kadu tekib valdavas osas füüsikalistel põhjustel, kuna elektri ülekandmisel eraldub osa energiast soojusena. Lisaks põhjustavad kadu elektrivargused, mille vähendamisel on Elektrilevi teinud olulisi edusamme. Kao osakaal Elektrilevi võrgus on täna ligikaudu kuus protsenti, mis on enam kui kaks korda vähem kui kümme aastat tagasi.

Kokku suureneb Elektrilevi võrgutasu ligikaudu seitse protsenti, mis sisaldab ka Eleringi hinnamuutuse mõju. Keskmisele kodukliendile, kes tarbib aastas elektrit 2700 kWh, tähendab see elektriarve suurenemist keskmiselt ühe euro võrra kuus.

Võrguteenuse maksumus moodustab tänasest suletud turu keskmisest elektriarvest ligikaudu kolmandiku ja see jääb ka avatud elektriturul riigi kontrolli alla. Tulenevalt võrgutasude arvutamise põhimõtetest võib Elektrilevi võrgutasu muutuda mitu korda aastas. Lisainfot Elektrilevi võrguteenuse hinna kujunemisest leiab veebilehelt www.elektrilevi.ee/et/hind .

Uute võrgutasude hinnakirjad avaldab Elektrilevi oma kodulehel ja üleriiklikus päevalehes 29. septembril.

Elektrilevi on võrguettevõtja, kes toob elektri kohale kodudesse ja ettevõtetesse ning hooldab ja uuendab elektrivõrku. Ettevõte haldab ligikaudu 61 000 kilomeetrit elektriliine ja enam kui 22 000 alajaama. 2011. aastal investeeris Elektrilevi võrku 73 miljonit eurot, sel aastal on kavandatud investeeringumahuks 97 miljonit eurot. Elektrivõrgu parandamisse on ettevõte igal aastal suunanud kogu ärikasumi.

Kontakt:
Tuuli Sokmann
Elektrilevi kommunikatsioonijuht
tel 5122562
tuuli.sokmann@elektrilevi.ee