Uudised

Uus taastuvenergia tasu mõjutab elektriarvet

30.11.2012
Täna avaldas Elering 1. jaanuarist 2013 kehtiva taastuvenergia tasu. Uuest aastast on taastuvenergia tasu käibemaksuta 0,87 eurosenti kWh eest, mis on 10 protsendi võrra väiksem kui tänavu kehtiv tasu.

Elektrilevi kodukliendile, kes tarbib aastas 2700 kWh elektrit, vähendab uus taastuvenergia tasu keskmist igakuist arvet 27 eurosendi võrra.

Taastuvenergia tasu on riigi määratud tasu, mille eesmärk on toetada taastuvast allikast või tõhusa koostootmise režiimil elektrienergia tootmist Eestis. Taastuvenergia iga-aastase tasu arvutab kehtestatud metoodika järgi ja avaldab 1.detsembriks põhivõrguettevõtja ja süsteemihaldur Elering.

Taastuvenergia tasu tarbijatelt kogumine ja Eleringile edastamine on jaotusvõrguettevõtjate, sealhulgas Elektrilevi ülesanne. Loe lisainfot www.elektrilevi.ee/hind.
Kaarel Kutti
Kommunikatsioonispetsialist
Elektrilevi OÜ
Tel: 55 54 1989