Uudised

Elektrilevi sõlmis lepingu kaugloetavate arvestite paigaldamiseks

16.08.2012
Võrguettevõtja Elektrilevi korraldatud riigihankel osutus edukaks Ericsson Eesti, kes tarnib ja paigaldab nelja aasta jooksul ligi 630 000 kaugloetavat arvestit.

„Mitmes etapis toimunud rahvusvahelises hankes selgus parim pakkuja tihedas konkurentsis," ütles Elektrilevi juhatuse esimees Tarmo Mere. Arvestite ostu, paigaldust ja vajalikke infosüsteeme hõlmava investeeringu maksumus on ligikaudu 94 miljonit eurot.

Võrgueeskirja kohaselt peavad kõik tavalised elektriarvestid olema kaugloetavatega asendatud hiljemalt 2016. aasta lõpuks. Uued nutikad arvestid vabastavad elektritarbijad näiduteatamise kohustusest ja lihtsustavad avatud elektrituru toimimist. Võrguettevõtja saab kaugloetavate arvestite abil parema ülevaate võrgus toimuvast, mis kiirendab rikete likvideerimist ja elektrikadude vähendamist, samuti aitab võrgu koormusi ja vajalikke investeeringuid täpsemini planeerida.

Ericsson Eesti pakub hankelepingu raames nii arvestid, paigalduse kui ka vajalikud infosüsteemid. Arvestid toodab rahvusvaheline mõõtesüsteemide pakkuja Landis+Gyr, kes on lähiriikidest tarninud kaugloetavaid arvesteid võrguettevõtetele Soomes ja Rootsis.

Elektrilevile pakutavaga sarnased lahendused on Ericsson Eesti juhatuse esimehe Seth Lackmani sõnul osutunud edukaks mitmel pool Euroopas ja Põhja-Ameerikas, teenindades juba täna miljoneid kliente. "Selle projektiga teeb Eesti suure sammu võrguühiskonna suunas ja tarnitav kaugloetavate arvestite lahendus aitab kaasa Elektrilevi tehnoloogilisele arengule," ütles Lackman.

Elektrilevi juhatuse esimehe Tarmo Mere sõnul on Elektrilevi kauglugemise projekt teiste riikidega võrreldes väljakutsuvam seetõttu, et arvesteid ei vahetata lihtsalt terviklike piirkondade kaupa, vaid samal ajal arvestatakse tänaste arvestite taatlustähtaegu. „See teeb projekti juhtimise küll mõnevõrra keerulisemaks, kuid kokkuvõttes säästab meie klientide raha," lisas Mere.

Lepingu järgi paigaldatakse esimesed 5700 kaugloetavat arvestit käesoleva aasta lõpus pilootprojekti käigus, millega testitakse kogu lahenduse toimivust erinevates tingimustes. Kaugloetavate arvestite ulatuslik paigaldamine algab järgmisel aastal ja kestab kuni 2016. aasta lõpuni.

Kaugloetava arvesti eest klient eraldi maksma ei pea, kauglugemisele üleminekuks vajalikud investeeringud on arvestatud võrgutasudesse.

Eesti lähiriikidest on kauglugemisele juba üle läinud Rootsi ja aastaks 2013 lõppeb üleminek Soomes.

Kaarel Kutti
Kommunikatsioonispetsialist
Elektrilevi OÜ
Tel: 55 54 1989