Elektrivõrguga liitumiseks on vaja esitada meile liitumistaotlus, mille alusel saame Teiega liitumislepingu sõlmida. Elektrivõrguga liitumine on tasuline teenus. Liitumiseks kuluv aeg sõltub tarbimiskoha kaugusest olemasolevast elektrivõrgust.

Elektrivõrguga liitumise taotlus e-teeninduses »


Kuni 35 päeva

Väike liitumine

10 kuni 35 päeva

3 kuni 6 kuud

Keskmine liitumine

3 kuni 6 kuud

7 kuni 11 kuud

Suur liitumine

7 kuni 11 kuud

Täpne liitumisaeg selgub liitumispakkumise koostamise järgselt, sest siis selgub vajalike kooskõlastuste hulk ja aeg.

Kui palju liitumine maksab?

Liitumistasu suurus sõltub uue tarbimiskoha peakaitsme suurusest ning liitumispunkti kaugusest alajaamast. Liitumislepingu sõlmimisele lisandub lepingu menetlustasu. Lähemalt menetlustasust »

 • Kuni 400 m kaugusel alajaamast
  Liitumistasu arvestatakse amprite arvu järgi, ühe ampri hind on 156,00 eurot koos käibemaksuga.
 • Üle 400m kaugusel alajaamast
  Liitumistasu arvestatakse tegelike kulude järgi, näiteks materjalide ja ehituskulude järgi. Liitumistasule lisandub projektijuhtimise tasu, mille suurus on 3,35% tööde kogumaksumusest. Projektijuhtimise tasu rakendatakse ka kolmepoolsete lepingute korral.

Soovi korral võite ise korraldada elektrivõrgu projekteerimis- ja ehitustöid, kuid selleks tuleb sõlmida kolmepoolne leping Elektrilevi, Teie ja Teie poolt valitud kvalifitseeritud elektritööde tegija vahel.
Lähemalt kolmepoolsest lepingust »

Kuidas liitumislepingut sõlmida?

 • Liitumistaotlus ja pakkumine
  Liitumislepingu pakkumise saamiseks on vaja esitada meile liitumistaotlus. Kõige mugavam on seda teha e-teeninduses. Liitumistaotluse põhjal koostame liitumislepingu pakkumise, mille saadame Teile tutvumiseks. Teil on aega liitumislepingu ja selle tingimustega rahulikult tutvuda – lepingu pakkumine kehtib 60 päeva. Liitumislepingu pakkumises on toodud ka liitumistasu suurus ja ühenduse valmimise tähtaeg.
 • Liitumislepingu allkirjastamine ja esimene osamakse
  Kui olete liitumiselepinguga nõus, palume lepingu mõlemad eksemplarid meile allkirjastatult tagastada. Lepingu ühe eksemplari saadame Teile tagasi meie poolt allkirjastatuna ja koos arvega. Liitumislepingu sõlmimisel on esimene osamakse 50% kogu liitumistasust ja selle maksetähtaeg on 14 päeva. Pärast arve tasumist alustame töödega. Kui ärikliendi liitumistasu ületab 6000 eurot (hind käibemaksuta), on esimene osamakse lepingu sõlmimisel 10%, teine osamakse enne ehituse alustamist 70% ja tööde lõpetamisel 20%.
 • Elektripaigaldise kasutuselevõtu teatis ja võrguleping
  Pärast liitumisühenduse väljaehitamist on Teil vaja esitada oma elektripaigaldise kohta elektripaigaldise kasutuselevõtuteatis ning sõlmida võrgu- ja elektrileping tarbimise alustamiseks.

Liitumisest lähemalt »
Elektrivõrguga liitumise taotlus e-teeninduses »
Mida tasuks elektrivõrguga liitumisest teada suurtarbijal »


Liitumistingimused

Elektrilevi liitumistingimused »
Liitumistingimused on kehtestatud elektrituruseaduse §70 lg 3 järgi.

Liitumislepingu tüüptingimused »
Tüüptingimused reguleerivad võrguühenduse loomist või tarbimis- ja tootmistingimuste muutmist eratarbija, elektrienergia tootja või võrguettevõtja suhtes, kes soovib Elektrilevi elektrisüsteemi ühendamist oma võrguga või muuta olemasoleva võrguühenduse tarbimis- või tootmistingimusi.

Liitumistasu arvutamise metoodika »
Elektrilevi liitumistasu ning tarbimis- ja tootmistingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika.

Nõuded kortermajade mõõtekeskustele »

 
Kui Te ei leidnud sellelt lehelt oma küsimusele vastust, saate küsimuse esitada vormi kaudu »