Vabad võimsused

Vabad võimsused annavad ülevaate kasutamata ressurssidest piirkondlikes alajaamades. Interaktiivne kaart näitab ära, milliste alajaamade naabruses ei vaja uue võrguühenduse loomine kulukaid ehitustöid, nagu näiteks Eleringi põhivõrgu läbilaskevõime muutmist.

Kuidas liituda

Energiamahuka elektritootja ja keskpingel liituja puhul kujuneb liitumistasu vastavalt tegelikele kuludele, mis on vajalikud soovitud võimsusega liitumisühenduse väljaehitamiseks. Piisava võimsuse puudumisel tuleb arvestada, et võrguettevõtja ja põhivõrguettevõtja peavad kokku leppima uutes tarbimis- ja/või tootmistingimustes, mis võib võtta palju aega ja tuua kaasa kulukad põhivõrgu ümberehitustööd.

Vabade võimsuste leidmiseks tutvu allpool oleva kaardirakendusega. Täpse liitumistasu ja ühenduse valmimise tähtaja teadasaamiseks esita liitumistaotlus.

Liitumistaotluse saab mugavalt esitada
iseteeninduses.
Esitan liitumistaotluse

Vabad võimsused alajaamades

Alajaama tähisel klikkides avaneb infoaken alajaama nime ja vaba võimsuse väärtusega. Kaardi ülevalt paremast servast saab otsingut kitsendada, märkides ära, kas vabu võimsuseid kuvatakse tarbimise või tootmise suunal. Näidatud võimsused on informatiivsed.

Eleringi kaardirakendus

Põhivõrguettevõtjal Elering on samuti interaktiivne kaardirakendus vabade liitumisvõimsuste kuvamiseks oma alajaamades. Kuna Elektrilevi võrgu ühenduskohad põhivõrguga asuvad samades alajaamades, kajastavad Elektrilevi ja Eleringi kaardirakendused samu alajaamu.

Loen lähemalt

Eleringi kaardirakendus

Võimsusressursi erinevus Eleringi ja Elektrilevi kaartidel on tingitud sellest, et Eleringi kaardil on näidatud 110 kV liinide vabad võimsused, mis kehtivad põhivõrguga liituvatele uut võrguühendust vajavatele klientidele.

Elektrilevi kaart näitab vaba võimsusressurssi jaotusvõrguga liitumiseks (sõltuvalt alajaamast pingel 6, 10, 15 või 20 kV) ja see võtab arvesse nii võrgulepingut põhivõrguga, alajaama seadmete läbilaskevõimet kui kehtivaid võrgu- ja liitumislepinguid klientidega.

Kui jaotusvõrguga liituja soovib võimsusi suuremas ulatuses kui kaardil näidatud vaba ressurss, selgitatakse liitumiseks vajalik tööde maht ja ajakulu välja liitumispakkumise koostamise käigus.