Lähemalt Eleringi andmevahetusplatvormist »

Kui Teil on Elektrilevile andmevahetusega seotud küsimusi, võtke ühendust e-posti kaudu: andmevahetus@elektrilevi.ee

Avatud tarne lepingu katkemine

Vastavalt võrgueeskirja §626 avaldab võrguettevõtja oma veebilehel avatud tarne lepingu katkemise korral rakendatavad tüüptingimused.

Avatud tarne lepingu katkemise tüüptingimused (kehtivad alates 01.01.2013) »

Eesti Energia müüb avatud tarne lepingu katkemise tüüptingimuste järgi elektrit Elektrilevi võrgupiirkonnas elektrit tarbivatele kuid kehtiva elektrilepinguta äriklientidele, kelle tarbimiskoha peakaitse on üle 63 A. Avatud tarne lepingu katkemise tüüptingimused ei kehti väiketarbijatele, kelleks on korteriühistud, korteriomanike ühisused, kodutarbijad ja need äritarbijad, kelle elektripaigaldis on võrguga ühendatud madalpingel kuni 63 A kaitsme kaudu.

Üldteenus

Kui väiketarbija ei ole sõlminud elektrilepingut ühegi elektrimüüjaga, osutatakse talle üldteenust. Üldteenuse osutajaks on võrguettevõtja nimetatud müüja.

Üldteenuse tüüptingimused »

Võrguettevõtja Elektrilevi OÜ nimetatud elektrimüüja

Võrguettevõtja Elektrilevi teeninduspiirkonna nimetatud elektrimüüja on Eesti Energia AS. Eesti Energia AS osutab üldteenust ja müüb elektrienergiat avatud tarne lepingu katkemisel.

Elektrimüük eraldatud võrgus

Elektrienergia tootmine, ostmine ja müümise tingimused meie teeninduspiirkonna eraldatud võrkudes, millel puudub elektriline ühenduse elektrisüsteemidega - Prangli ja Ruhnu saar

Elektrienergia tootmine, ostmine ja müümine eraldatud võrkudes »