Väiketootjale (alla 500 kW)

Ootame oma elektrivõrguga liituma alla 500 kW võimsusega väiketootjaid. Lisaks kvaliteetse elektri tarbimisele saab toodetud elektrit müüa sobivale elektrimüüjale.

 • Kuni 15 kW taotlused väljastame 30-60 päeva jooksul
 • Üle 15 kW taotlused väljastame 40-70 päeva jooksul. Elektritootjate taotluste menetlemine võib vajada jaotusvõrguettevõtja ja põhivõrguettevõtja vaheliste tootmissuunaliste läbilaskevõimsuste suurendamist. See aga pikendab menetlustähtaega 90-190 päeva võrra ehk kokku võib liitumispakkumise väljastamine võtta aega kuni 150-340 päeva. Osadel juhtudel on vaja tasuda ka Eleringi menetlustasu 1600 EUR + km.
 • Liitumistaotlus koos dokumentidega

  Elektritootja liitumispakkumise saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus koos lisadokumentidega. Seda saab teha nii e-posti kui ka tavaposti teel.

  Esitan taotluse
  elektritootjad@elektrilevi.ee
  Laen alla vormi

  Liitumiseks vajalikud sammud

  Esita liitumistaotlus

  Liitumistaotluse alusel saame koostada hinnapakkumise.

  Liitumislepingu sõlmimine

  Allkirjastame lepingu ja alustame töödega pärast esimese osamakse tasumist.

  Tootmismooduli kasutuselevõtmine

  Tootmismooduli kasutamiseks tuleb esitada seadistamise protokoll ja nõuetekohasuse auditi koopia.

  Võrgulepingu sõlmimine

  Võrguühenduse kasutamiseks on vaja sõlmida võrguleping.

  Elektrienergia ost ja müük

  Elektrienergia ostmiseks ja müümiseks tuleb sõlmida elektrileping elektrimüüjaga.

  Loen sammudest lähemalt

  Kui palju liitumine maksab?

  Kui elektrivõrgu läbilaskevõime on piisav, tuleb liitumisel arvestada järgmiste investeeringutega:

 • elektritootmisega sobiv arvesti
 • turvalüliti ohutuse tagamiseks
 • Kui elektrivõrgu läbilaskevõime ei ole tootmiseks piisav ja seda on vaja suurendada, tuleb lisaks arvestada elektrivõrgu ümberehitustöödega seotud kuludega.


  Liitumistasu arvestatakse alati tegelike kulude järgi, mille täpne maht koos liitumiseks kuluva ajaga selgub liitumispakkumise koostamise käigus.

  Kaua liitumine aega võtab?

  Kui elektrivõrgus lisatöid ei ole vaja teha

  kuni 2 kuud


  Kui elektrivõrgus on vaja teha ka lisatöid

  kuni aasta

  Millised seadmed sobivad?

  Vaata, millised seadmed sobivad meie võrguga.

  Seadmete nimekiri

  Kui valitud seadet nimekirjas ei ole, tuleb vastavuse tõendamiseks ja seadme nimekirja lisamiseks esitada meile täiendavad andmed. Loe lähemalt »

  Liitumiseks vajalikud sammud

  Liitumistaotluse alusel saame koostada hinnapakkumise.

  Liitumispakkumise saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus (doc). Liitumistaotluse alusel koostame Sulle kulupõhise lepingupakkumise, milles sisaldub liitumise eeldatav hind.

  Üle 200 kW võimsusega elektrijaama puhul võib liitumispakkumise koostamisel selguda, et Elektrilevil on vaja suurendada läbilaskevõimet Eleringi võrgu suunal. Sellisel juhul tuleb Sul liitumispakkumise saamiseks tasuda Eleringi menetlustasu (1600 € + km) vastavalt põhivõrgu hinnakirjale. Eleringi liitumispakkumises toodud kulud lisanduvad Sinu liitumispakkumisele.

  Liitumistööde käigus võivad kulud võrreldes esialgse kalkulatsiooniga suureneda või väheneda, liitumistasu korrigeeritakse pärast ehitustöid viimase osamaksega.

 • Kui Sa ei ole kinnistu omanik, tuleb taotlusele lisada omaniku volikiri.
 • Kaasomandi korral on vajalik kaasomaniku kirjalik nõusolek.
 • Kui soovid tootjana liituda korter- või ridaelamus, tuleb taotlusele lisada korteriühistu või kõigi kaasomanike kirjalik nõusolek.
 • Volikirjade põhjad ja nõusolekute vormid leiad meie tingimuste ja vormide lehelt »

 • Kuni 15 kW elektritootjate liitumispakkumised väljastame 30-60 päeva jooksul.
 • Üle 15 kW taotlused väljastame 40-70 päeva jooksul. Elektritootjate taotluste menetlemine võib vajada jaotusvõrguettevõtja ja põhivõrguettevõtja vaheliste tootmissuunaliste läbilaskevõimsuste suurendamist, mis pikendab menetlustähtaega 90-190 päeva võrra ehk kokku võib liitumispakkumise väljastamine võtta aega kuni 150-340 päeva.
 • Allkirjastame lepingu ja alustame töödega pärast esimese osamakse tasumist.

  Liitumispakkumisega on Sul aega tutvuda kuni 60 päeva. Kui tingimused sobivad, sõlmime liitumislepingu ja alustame ehitustöödega peale liitumistasu esimese osamakse laekumist. Esimene osamakse suurus on:

 • 50% liitumistasust, kui liitumistasu kogumaksumus on kuni 6000 €.
 • 10% liitumistasust, kui liitumistasu kogumaksumus on suurem kui 6000 €.
 • Tootmismooduli kasutamiseks tuleb esitada seadistamise protokoll ja nõuetekohasuse auditi koopia.

  Selleks, et saaksid tootmismooduli kasutusele võtta, tuleb meile esitada järgmised dokumendid:

 • tootmismooduli kaitsesätete seadistamise protokoll »
 • Sinu elektripaigaldise nõuetekohasust tõendav elektripaigaldise ehitaja kinnitus või nõuetekohasuse auditi koopia. Vaata ka üle, millistel juhtudel on audit vajalik »
 • Võrguühenduse kasutamiseks on vaja sõlmida võrguleping.

  Kui kõik vajalikud dokumendid on esitatud ja arved tasutud, sõlmime võrgulepingu. Võrgulepingut on vaja võrguühenduse kasutamiseks, sh elektrienergia edastamiseks ja mõõtmiseks.

  Elektrienergia ostmiseks ja müümiseks tuleb sõlmida elektrileping elektrimüüjaga. Elektrimüüjate andmed leiad meie kodulehelt.

  Korduma kippuvad küsimused

  Elektritootjana saad oma kinnistul liituda, kui esitad meile tootja liitumistaotluse koos lisadokumentidega.

  Vajalike dokumentide nimekiri:

 • Tootjale võimsusega alla 500 kW >>
 • Tootjale võimsusega alates 500 kW >>
 • Taotluse alusel teeme Sulle hinnapakkumise, mille saadame:

 • 60 päeva jooksul, kui taotlus on esitatud seadmele võimsusega kuni 15 kW
 • 150 päeva jooksul, kui taotlus on esitatud seadmele võimsusega üle 15 kW
 • Pakkumiste väljastamine on pikenenud seoses elektritootjate liitumistaotluste suurenenud hulgaga.

  Pakkumise koostamisel arvestame kohe ka sellega, et jaotusvõrguettevõtte ja/või põhivõrguettevõtte elektrivõrgus oleks võimalik teha muudatusi. Selliste tehniliste lahenduste väljatöötamine ja kooskõlastamine võtab aega.

  Elektritootja pakkumised väljastame:

 • tootmisseadmele võimsusega kuni 15 kW – 60 päeva jooksul
 • tootmisseadmele võimsusega üle 15 kW – 150 päeva jooksul, sest vajab kooskõlastamist Eleringiga.
 • Liitumislepingu tingimuste muutmiseks tuleb saata avaldus aadressile elektritootjad@elektrilevi.ee

 • Kui tehniline lahendus jääb samaks, siis sõlmitakse tingimuste muutmiseks liitumislepingu lisa.
 • Kui selgub, et muudatuse elluviimiseks tuleb muuta ka tehnilist lahendust, peab tootja liitumisprotsessi alustama otsast peale.
 • Elektri tootmisseadmed võib elektrivõrguga ühendada alles pärast seda, kui elektri- või mikrotootja võrguleping on kahepoolselt allkirjastatud.

  Taastuvenergia toetustega tegeleb põhivõrguettevõte Elering AS. Vaata täpsemat infot Eleringi koduleheküljelt.