Esitan küsimuse

Teie kinnistul paiknevat meile kuuluvat elektrivõrku võib ümber ehitada mitmel viisil:

 • Elektrivõrgu ümberpaigutamine
  Tõstame ümber Teie kinnistul asuva välise elektrivõrgu, näiteks õhuliini, kaabelliini või alajaama. Samuti on võimalik territooriumi läbiv õhuliin asendada maakaabliga.

 • Liitumiskilbi asukoha muutmine
  Liitumiskilbi asukohta on võimalik muuta, näiteks kui olemasolev liitumiskilp jääb uuele väravale ette.) Uue asukoha lepime kokku tööde tegemise ajal.

 • Liitumispunkti asukoha muutmine
  Kui Teie maja peakaitse ja arvesti asuvad majas sees ning liitumispunkt asub õhuliini mastis, hoone seinal või koguni maja katusel, on võimalik meilt tellida liitumispunkti asukoha muutmine. Sel juhul paigaldame uue liitumiskilbi kinnistu piirile koos arvesti ja peakaitsmega, sh on võimalik asendada õhuliin kaabelliiniga. See teenus võib olla vajalik vana maja lammutamisel ja uue ehitamisel, kui peakaitse koos arvestiga on vanas majas sees.

Mõnel juhul on võimalik elektrivõrgu projekteerimis- ja ehitustööd ise korraldada, kuid selleks tuleb sõlmida kolmepoolne leping Elektrilevi, Teie ja Teie poolt valitud kvalifitseeritud elektritööde tegija vahel.
Lähemalt kolmepoolsest lepingust »

Kui palju see maksab?

Liitumiskilbi ja liitumispunkti asukoha muutmise hinnapakkumise koostamine on tasuta.

Elektrivõrgu ümberpaigutamise hinnapakkumise koostamine on tasuline, tasu arvutatakse järgmiselt:

 • Väike töö – 93,05 km-ga
  Väike töö on hinnapakkumise koostamine õhuliini viimiseks maakaablisse mõne elektriposti ulatuses.
 • Suur töö - 232,62 km-ga
  Suur töö on hinnapakkumise koostamine suuremahulise välisvõrgu ümberehitusele.

Koos hinnapakkumisega koostatakse alati ka tehnilised tingimused võrgu ümberehituseks.

Meie poolt tehtavate ehitustööde ja materjalide eest tuleb tasuda vastavalt hinnapakkumises toodud tegelikele kuludele.

Kuidas tellida?

Liitumistaotluse-teenusetellimuse saate esitada e-posti teel aadressile info@elektrilevi.ee. Taotluse võite saata ka tavapostiga aadressile Elektrilevi OÜ, Kadaka tee 63, 12915 Tallinn.

Liitumistaotlus-teenusetellimus »
Tegevused pärast tellimuse edastamist »
Järelmaks suurematele töödele »