Esitan küsimuse

Kiire interneti võrguga saad

  • Püsiühenduse valmiduse
  • Võimaluse valida just endale sobiv teenusepakkuja
  • Kasutada kuni 1 Gbit/s kiiruseid

Veskimetsa piirkonnas on meie sidevõrgu ehitus edukalt lõppenud ja täiendavaid liitumislepinguid me ei sõlmi. Kui avame piirkonna taas liitumiseks ning Teie aadress sisaldub võrgupiirkonnas, võtame Teiega ühendust.