Kuna samasse kohta kaht paralleelset elektrivõrku ehitada ei ole majanduslikult otstarbekas, jääb võrk ka avatud elektriturul selliseks taristuks, mida peavad kõik kliendid ühtmoodi kasutada saama. Loomuliku monopolina tegutsevad võrguettevõtjad peavad tagama kõikidele müüjatele võrdsed võimalused elektrit müüa.

Võrdse kohtlemise tegevuskava »
Võrdse kohtlemise tegevuskava lisad 1-4 »
Võrdse kohtlemise tegevuskava täitmise aruanne »