Võrgulepingu sõlmimine e-teeninduses
Kõige mugavam on võrgulepingut sõlmida meie e-teeninduses.
Lepingut sõlmima »

Lepingu saate sõlmida ka telefoni või e-posti teel ning Elektrilevi esindustes
Klienditelefonil 777 1545 saate teada anda oma lepingu sõlmimise soovist. E-posti teel lepingu sõlmimiseks täitke avalduse vorm, allkirjastage see digitaalselt ning saatke meile e-posti aadressile info@elektrilevi.ee. Kui Teil digiallkirjastamise võimalus puudub, palume lisada avaldusele ka isikut tõendava dokumendi koopia. Kui tulete lepingut sõlmima meie esindusse, võtke kaasa isikut tõendav dokument, volikiri (kui olete volitatud isik) ja võrgulepingu sõlmimise ja/või lõpetamise avaldus. Avalduse saate täita ka kohapeal. Samad dokumendid võite saata ka tavapostiga aadressile Kadaka tee 63, 12915 Tallinn.

Võrgulepingu sõlmimise ja/või lõpetamise avaldus (doc) »
Volikiri kodukliendile (doc) »
Volikiri ärikliendile (doc) »
Isikut tõendavad dokumendid ja andmed, mis peavad olema volikirjal »

Milleks on võrgulepingut vaja?

Võrgulepingu alusel saame tarbimiskohta elektriga varustada. Võrgulepingus lepime kokku elektriga varustamise tingimused, võrguteenuse hinnapaketi ja kontaktandmed info edastamiseks, näiteks plaaniliste katkestuste teadete saatmiseks.

Pärast lepingu sõlmimist on Teil hea võimalus meie e-teeninduses korda ajada enamik võrguteenusega seotud asjaajamistest.

Kui tarbimiskohas on vool välja lülitatud, tuleb Teil võrgulepingu sõlmimisel tasuda elektri sisselülitamise eest mõõtepunktis. Lähemalt sisselülitamise tasust »

Võrgulepingust taganemine

Võrgulepingust on võimalik taganeda 14 päeva jooksul võrgulepingu sõlmise päevast eraisikul, kes on lepingu sõlminud sidevahendi abil või väljaspool võrguettevõtja äriruume. Taganemisõiguse kasutamiseks piisab, kui saadate teate taganemise kohta ära enne taganemistähtaja lõppu.

Lähemalt võrgulepingu taganemisest »

 
Kui Te ei leidnud sellelt lehelt oma küsimusele vastust, saate küsimuse esitada vormi kaudu »