Võrguteenuse hind

Võrgutasud Eestis ja naaberriikides

Võrgutasu põhineb võrguettevõtja ülesannete täitmiseks vajalikel põhjendatud kuludel ja teenuse mahtudel. Kuna kulud ja mahud on erinevad, on erinevad ka võrguettevõtjate tasud nii Eestis kui ka mujal riikides. Kõige rohkem sõltuvad võrgu ülalpidamiseks vajalikud kulud järgmistest teguritest:

  • Elektrivõrgu kompaktsus ehk võrgu maht tarbijate arvu ja tarbimismahtude suhtes, kuna sageli arvestatakse oluline osa tasust tarbitud kilovatt-tundide järgi.
  • Võrgupiirkonna looduslikud tingimused – kulud on erinevad metsastel või ilmastikule avatud ning tiheasustusega piirkonnas
  • Vajadus võrgu uuendamiseks. Sellest, milline oli võrgutasude tase ehk võimalused võrgu uuendamiseks minevikus, sõltub millises mahus on tänasel ajahetkel vaja võrku investeerida.
  • Võrgutasude tase minevikus. See määrab, kui palju on võrguettevõtjal varasemalt võimalik olnud võrgu seisukorda panustada.

Elektrilevi võrku läbib ühe liinikilomeetri kohta ligi neli korda vähem elektrienergiat kui Hispaanias või Inglismaal ning ligi 1,5 korda vähem kui naaberriigis Soomes (allikas: Eurelectric 2008). See mõjutab ka valdavalt kWh-põhise tasumudeli korral võrgutasu ühiku hinda.

Võrdlesime Elektrilevi keskmise tarbimismahuga kodukliendi (3000 kWh aastas) ja keskmise eramu (tarbimisega 18 000 kWh aastas) võrguteenuse hindu võimalikult sarnase tarbijarühma ja sarnase teeninduspiirkonnaga võrguettevõtjatega meie naaberriikides. Andmed on toodud 2014. aasta aprilli seisuga.

Võrguteenuse hind (kWh)
Põhitariifne pakett Võrk 1, tarbimine 3000 kWh aastas, 25A

Võrguteenuse hind (kWh)
Põhitariifne pakett Võrk 4, tarbimine 18 000 kWh aastas, 25A

  • Püsitasu (senti/kWh)
  • Edastustasu

Osade kliendirühmade puhul võivad võrgutasud olla Soomes ka odavamad, kuna seal panustavad püsitasu näol võrguühenduse valmisoleku hoidmisse kõik tarbimiskohad. Selline tasumudel võimaldab hoida võrgutasu kWh-põhise komponendi soodsama. Eestis on täna valdav kWh-põhine tasu, mis tähendab et 0-tarbimisega kohad võrgutasu näol ei panusta, kuid võrgu valmisoleku kulusid tuleb võrguettevõttel ka nende jaoks kanda. Selliseid tarbimiskohtasid on Elektrilevi tööpiirkonnas ligikaudu 45 000.