Esitan küsimuse

Võrkude üleandmine

  • Olete elektrivõrgu omanik või ühistu klient
  • Soovite elektrivõrku üle anda ja otsekliendiks tulla
Võtke meiega ühendust

Välisvõrkude omanikel, kes soovivad endale kuuluvat või enda halduses olevat võrku meile üle anda, palume kõigepealt konsulteerida meie spetsialisti Rain Reinsaluga e-aadressil rain.reinsalu@elektrilevi.ee. Selgitame välja üleantava võrguosa mahu, omandi ja ülemineku võimalikud variandid.

Saame elektrivõrgu üle võtta juriidilisest või füüsilisest isikust omanikult. Seepärast on mõnikord kõigepealt vaja kindlaks teha võrgu omanik(ud). Teatud juhtudel saab ka kohalik omavalitsus võrgu kuulutada peremehetuks ja selle meile üle anda.

Kui palju võrkude üleandmine aega võtab?

Võrkude üleandmise protsess võib kesta kaua. Aega mõjutab näiteks see, kas võrgu tehniline dokumentatsioon on säilinud. Kui see ei ole säilinud, tuleb üleandjal dokumentatsioon uuesti luua. Elektrilevi saab üle võtta vaid õiguslikul alusel rajatud ohutuid ja nõuetele vastavaid elektrivõrke.