Ettevõtja finantsseisu ja teenuste eest maksmise korrektsust on elektritarbijal aga väga raske kontrollida. Seetõttu soovitame elektritarbijatel – korteriomanike ühisustel, korteriühistutel ja hooneühisustel – riskide maandamiseks hakata meiega otse arveldama.

Arveldamise alustamiseks on vaja sõlmida meiega võrguleping, mis sõlmitakse praegu Eesti Energia poolt koos elektrilepinguga. Lepingu sõlmimine on tasuta.

Mida teha lepingu sõlmimiseks?

Kõigepealt tuleb haldusteenust kasutaval elektritarbijal teha haldusteenust osutavale ettevõtjale ettepanek, et ta lõpetaks võrgu- ja elektrilepingu Eesti Energiaga. Seejärel tuleb elektritarbijal pöörduda võrgu- ja elektrilepingu sõlmimiseks Eesti Energia klienditeenindusse või kliendihalduri poole.

Korteromanike ühisus peab lepingu sõlmimiseks esitama ka maja üldkoosoleku otsuse, milles on fikseeritud, kelle nimel tuleb võrgu- ja elektrileping sõlmida ning kes on esindaja.

Lepingu sõlmimiseks palume tulla Eesti Energia klienditeenindusse. Korteriomanike ühisuse, korteriühistu või hooneühistu esindajal tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Eesti Energiaga otselepingu sõlmimise vorm (tarbimiskohtadele kuni 63A) »
Eesti Energiaga otselepingu sõlmimise vorm (tarbimiskohtadele üle 63A) »